Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozwój kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia w Gminie Olesno

Brak opisu obrazka

Projekt pt.:

„Rozwój kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia w Gminie Olesno”

 

Gmina Olesno realizuje projekt dotyczący przeprowadzenia szkoleń komputerowych dla mieszkańców Gminy Olesno.

Celem głównym projektu jest poprawa kompetencji cyfrowych u 267 osób w wieku powyżej 25 roku życia.

Celami szczegółowymi projektu są:

1.Nabycie nowej lub uzupełnienie wcześniej zdobytej wiedzy i umiejętności cyfrowych uczestników projektu,

2. Wzrost ilości transakcji zawieranych poprzez internet przez uczestników projektu, 3. Wzrost ilości osób załatwiających sprawy urzędowe przez Internet i korzystających z bankowości elektronicznej,

4. Wzrost ilości stron internetowych utworzonych przez uczestników projektu.

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Olesno.

                                                                                  

W ramach projektu organizowane są szkolenia oferowane w 7 modułach:

 1. Mój biznes w sieci
 2. Kultura w sieci
 3. Rodzic w Internecie
 4. Działam w mediach społecznościowych
 5. Moje finanse i transakcje w sieci
 6. Rolnik w sieci
 7. Tworzę własna stronę internetową

 

Na realizację projektu Gmina pozyskała dotację w wysokości 149 520 zł.

Projekt zakłada przeszkolenie 267 uczestników w ramach 12 godzinnych kursów. Każdy z uczestników kursu otrzymuje materiały szkoleniowe. Organizator zapewnia poczęstunek w trakcie kursu.

Wersja XML