Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORÓW ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020-2023

O55A8660 fot.Mirosław Dedyk.jpeg

Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Oleśnie i Sądzie Okręgowym w Opolu, Prezes Sądu Okręgowego w Opolu zwrócił się do Rady Miejskiej w Oleśnie z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

- do Sądu Okręgowego w Opolu - 1 ławnik

- do Sądu Rejonowego w Oleśnie - 2 ławników
 

Szczegółowe informacje oraz niezbędne druki znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie (zakładka Wybory i Referenda).

Wersja XML