Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłaszanie kandydatów do składów Obwodowych Komisji  Wyborczych

picture.jpeg

Informacja

Informujemy, że Komitety uprawnione do zgłaszania kandydatów do składów Obwodowych Komisji  Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019, mogą dokonywać dodatkowych zgłoszeń w Urzędzie Miejskim w Oleśnie (pokój nr 116) w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia do godziny 1100. 

Wersja XML