Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkolenie z wypełniania ofert realizacji zadania publicznego

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy są zainteresowani składaniem wniosków o dotację w naborach organizowanych przez Burmistrza Olesna, do uczestnictwa w spotkaniu konsultacyjno-szkoleniowym.

Na spotkaniu omówione zostaną m.in. najczęstsze błędy popełniane we wnioskach oraz jak prawidłowo opisać koszty realizacji zadania.

Spotkanie odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2019 r. o godz. 15:00  na dużej Sali (I piętro, pok. 117) w budynku Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

Wersja XML