Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PRZETARG NA BUDOWĘ OBWODNICY OLESNA ROZSTRZYGNIĘTY!

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu rozstrzygnęła przetarg na obwodnicę Olesna. Wybrała najtańszą spośród 9 ofert - ofertę Konsorcjum Mirbud oraz Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia.

Propozycja Mirbudu i Kobylarni jest warta 667,7 mln zł. Jest jednocześnie droższa niż zakładany budżet inwestora ustalony na poziomie 616,7 mln zł. Różnicę dopłaci Ministerstwo Infrastruktury.

Obwodnica Olesna powstanie w ciągu drogi ekspresowej S11. Ma mieć 24,8 km długości. Dodatkowo do wybudowania jest łącznik drogi krajowej o długości 0,4 km.

W ramach zadania trzeba wybudować węzeł drogowy oraz skrzyżowania typu rondo, przebudować istniejące drogi w zakresie kolizji z planowaną obwodnicą oraz wybudować inne drogi niż ekspresowa. Do wybudowania są także m.in. obiekty inżynierskie, przepusty, chodniki i ścieżki rowerowe.

Droga ma powstać maksymalnie w ciągu 39 miesięcy od podpisania umowy, a do tego okresu nie są wliczane miesiące zimowe – miedzy 15 grudnia i 15 marca. Będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.
Obwodnica ma się zaczynać na istniejącej drodze krajowej nr 11 w pobliżu miejscowości Kolonia Ciarka, którą ominie od południa. Dalej pobiegnie na wschód przekraczając istniejącą DK-11, rzekę Stobrawę oraz dwutorową linię kolejową nr 143 Kalety – Wrocław Mikołajów. Na dalszym przebiegu ma ominąć od północy miejscowości Stare Olesno i Wojciechów i przecina drogę wojewódzką nr 487.

W miejscu przecięcia z trasą wojewódzką planowany jest węzeł drogowy z włączeniem łącznic do DW- 487 oraz drogi powiatowej(przez ronda). Dalej obwodnica ominie m.in. strefę ekonomiczną, przetnie DW-494 oraz linie kolejową nr 143 i rzekę Łomnica.

Na końcowym odcinku pobiegnie w kierunku południowo-wschodnim, przetnie w km ok. 23+613 istniejącą DK-11 (tu zaplanowano przejazd dołem) i zakończy się na granicy woj. opolskiego i śląskiego. Do istniejącej DK-11 wepnie się przez łącznik tymczasowy.

Zdjęcie: GDDKiA

Wersja XML