Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym

Burmistrz Olesna

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 roku

skierowany do:

organizacji pozarządowych  i innych uprawnionych podmiotów  wskazanych w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2018 poz. 450), prowadzących działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Zakres realizacji zadania obejmuje:

ŁĄCZNA KWOTA PRZEZNACZONA NA DOTACJĘ WYNOSI 13.000 ZŁ

Oferty należy złożyć w wersji elektronicznej za pomocą generatora eNGO do dnia  12 kwietnia 2019 r. do godz. 14:00. a wydruk dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miejskiego.

Aby złożyć ofertę należy wejść na stronę - https://olesno.engo.org.pl/konkursy-trwajace

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z kartą oceny oferty konkursowej dostępnej w załączniku do ogłoszenia konkursowego.

Wersja XML