Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

JAK DOBRZE MIEĆ SĄSIADA – OLESKO-KLUCZBORSKIE INSPIRACJE

Grupa Inicjatywna, której liderem jest Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku (SUTW)  w Oleśnie (Maria Mitrenga i Maria Podgórska) realizuje w partnerstwie z Miejskim Domem Kultury w Oleśnie (Ernest Hober), Publiczną Szkołą Podstawową w Wojciechowie (Waldemar Szydło) oraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy" z Kluczborka (Ewa Tabędzka)  projekt pn. JAK DOBRZE MIEĆ SĄSIADA – OLESKO - KLUCZBORSKIE INSPIRACJE. Na  jego realizację otrzymaliśmy z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności grant w formie start-up w wysokości 20.000,00 zł.

Celem głównym projektu jest zbliżenie społeczności Olesna i Kluczborka i dlatego zaplanowaliśmy:

Zakładamy, że w dolince nad Stobrawą powstanie m.in. przestrzeń edukacyjna, relaksacyjna, sportowa. Docelowo rozszerzy się ruch turystyki rowerowej. Liczymy na to, że partnerstwo lokalne 
i wspólne działanie organizacji i instytucji z różnych sektorów pozwoli wykreować w Oleśnie nowe miejsce zorganizowane przez wszystkich i dla wszystkich.

Wystartowaliśmy 20 lutego br. organizując konferencję inaugurującą projekt w Miejskim Domu Kultury
w  Oleśnie, w której uczestniczyło ponad 100 osób (z Olesna i Kluczborka). Zaprezentowaliśmy gościom ideę lokalnych partnerstw, a także nasze oleskie zasoby kulturalne poprzez prelekcję Pani Ewy Cichoń
z Oleskiego Muzeum Regionalnego n/t dziejów Olesna i program artystyczny w wykonaniu zespołu wokalnego  SUTW, przedszkolaków z Publicznego Przedszkola nr 4 w Oleśnie oraz  wokalistek z Młodzieżowego Studium Muzyki Rozrywkowej przy PSM I st. w Oleśnie pod kier. Pana Korneliusza Wiatra. Podziękowaliśmy darczyńcom, którzy wsparli finansowo i rzeczowo przygotowanie konferencji. Wymieniliśmy zdeklarowanych partnerów, którzy już zgłosili swoją chęć udziału w projekcie.

Przed nami prace porządkowe w dolince, które  chcielibyśmy  rozpocząć wczesną wiosną.

 Dokładny zakres tego, co będziemy w stanie zrobić w dolince zależeć będzie od współdziałania naszych potencjalnych partnerów publicznych i prywatnych oraz ich wsparcia w każdym możliwym zakresie (np. doradczym, rzeczowym, wolontaryjnym, finansowym i in.)

W związku z powyższym w dalszym ciągu  prosimy o przyłączenie się do naszego "lokalnego partnerstwa" i współpracę z nami na rzecz wspólnego dobra.

Jesteśmy otwarci na różnorodne możliwości i formy współpracy na rzecz wyżej opisanego celu.

W imieniu Grupy Inicjatywnej

Maria Podgórska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML