Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Będzie ponowny przetarg na modernizację kompleksu basenów

Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację inwestycji została oszacowana na 12.177.000,00 zł. Otwarcie ofert w przetargu odbyło się 18.02.2019 r. Pomimo dużego zainteresowania przetargiem, licznych telefonów od potencjalnych wykonawców, złożona została tylko jedna oferta na kwotę 17.950.000,00 zł.

W związku z powyższym w najbliższym czasie ponownie ogłoszony zostanie przetarg. 

basenwiz.jpeg

 

Wersja XML