Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

1 marca - Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

Brak opisu obrazka

1 marca - Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR.Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120-180 tys. 

W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 1 marca „Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, będącym świętem państwowym.

3 marca 2019 r. o godz. 12.00 (zapisy od 11:15) na terenie uroczyska „Siedem Źródeł” odbędzie się Bieg Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Brak opisu obrazka

Wersja XML