Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat Burmistrza Olesna

Komunikat Burmistrza Olesna

W związku z coraz większą liczbą zgłoszeń dotyczącą kradzieży zniczy i wiązanek na cmentarzu komunalnym w Oleśnie, zwracam się z prośbą do opiekunów grobów, a także wszystkich odwiedzających miejsca pochówków swoich bliskich, o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które w ten haniebny sposób bezczeszczą poszczególne nagrobki.

Zachowanie takich osób stanowi przestępstwo wyczerpujące znamiona art. 13 §1 kodeksu karnego za które zgodnie z art. 262 §2 grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Dlatego też wszelkie przypadki przywłaszczania sobie cudzej własności przez osoby trzecie, a pochodzące z terenu cmentarza komunalnego, należy niezwłocznie zgłosić zarządcy cmentarza, a w razie jego nieobecności bezpośrednio funkcjonariuszom Policji w Oleśnie.

Telefony:

Zarządca Cmentarza Komunalnego w Oleśnie - 697603311

Komenda Powiatowa Policji w Oleśnie - 34 350 4403

Burmistrz Olesna 
Sylwester Lewicki

Wersja XML