Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gwiazda betlejemska nad Boroszowem?

Spotkania opłatkowe stały się już tradycją dla boroszowskich seniorów. Zgodnie organizują je wszystkie wiejskie organizacje przy wsparciu wspaniałych gospodyń. Obsługę zagwarantowali druhowie z miejscowej OSP.

Kolędowy nastrój zapewniły dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Oleśnie, którym towarzyszyła dyrektor Grażyna Lipińska oraz nauczycielki Patrycja Adamczak, Iwona Mielczarek i Renata Wiendlocha. Mistrzem kolędowania był proboszcz Bernard Joszko wspierany przez radną Edeltraudę Zug oraz Józefa Bzdziona z oleskiego magistratu. Nie ustępowali im radośni uczestnicy wigilijnego spotkania. Młodych artystów w podziękowaniu za rozrywkę obdarowano słodyczami.

 

 

 

Wersja XML