Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Hej kolęda, kolęda...

Przy stole pełnym tradycyjnych, wigilijnych potraw, już po raz dziewiąty zasiedli mieszkańcy Wojciechowa - emeryci i osoby samotne, by kolędować wspólnie wraz z Burmistrzem Sylwestrem Lewickim, księdzem proboszczem Walterem Lenartem i wikarymi. W sobotę 15 grudnia 2018 r. Sołtys Edeltrauda Zug wraz z Radą Sołecką i zespołem Caritas zadbali, by wszystkim udzielił się świąteczny nastrój, z którym każdy wrócił do swojego domu.

Za pomoc w organizacji spotkania dziękujemy także dzieciom ze szkoły i przedszkola w Wojciechowie. 

 

 

 

Wersja XML