Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie z ministrem Marcinem Ociepą

We wtorek 27 listopada 2018 r. Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki spotkał się z ministrem Marcinem Ociepą - Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

DSC_0131.jpeg

Tematem spotkania były między innymi inwestycje w gminie Olesno, budowa obwodnicy oraz rozwój terenów inwestycyjnych w Oleśnie w kontekście nowej ustawy w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji i rozporządzeniu w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom.

Wersja XML