Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pozyskanie środków na usuwanie azbestu

Gmina Olesno zrealizowała zadanie pn. "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olesno - w roku 2018", zgodnie z umową z dnia 14 sierpnia 2018 roku, zawartą z  Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Opolu. W sumie unieszkodliwiono 7,6 Mg odpadów zawierających azbest a na realizację zadania uzyskano dotację w kwocie 2856,00 zł, co stanowi 82,64% całkowitej wartości zadania. 

Brak opisu obrazka

Wersja XML