Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ponad 2 tysiące głosów oddanych w Budżecie Obywatelskim Olesna!

2060 osób prawidłowo oddało swoje głosy na  zadania w pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Olesna na rok 2019!

Brak opisu obrazka

Przypominamy, że pod głosowanie poddane zostały WSZYSTKIE zgłoszone przez Mieszkańców projekty. To Państwo sami zdecydowali, które z nich zostaną zrealizowane w 2019 roku!

Łączna ilość kart, które znalazły się w urnach i zostały przesłane drogą elektroniczną wyniosła 2271, w tym 211 kart było nieważnych (najczęstszym powodem unieważnienia karty było oświadczone zamieszkanie poza Olesnem, brak podpisu lub brak oddanych głosów).

 

Zadania z największą liczbą głosów, w łącznym limicie do 200.000 zł:

Nazwa zadania

Otrzymana liczba głosów

Szacunkowy koszt realizacji zadania (PLN)

Plac sprawnościowy przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Oleśnie

1361

24.900

Miasteczko rowerowe z grami podwórkowymi przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Oleśnie

1361

36.200

Dofinansowanie renowacji boiska głównego oraz systemu nawodnienia na Stadionie Miejskim w Oleśnie

468

80.000

Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla Oleskiego Klubu Sportowego

437

28.720

ŁĄCZNY SZACUNKOWY KOSZT

 

169.820

 

Protokół komisji ds. budżetu obywatelskiego z liczenia głosów:

Brak opisu obrazka

 

 

Serdecznie dziękujemy za WSZYSTKIE oddane głosy i za zaangażowanie w rozpowszechnianie informacji o Budżecie Obywatelskim Olesna!

Mieszkańców, którzy oddali głosy na zadania, które nie zostały wybrane do realizacji zapewniamy, że będziemy starali się pozyskać środki zewnętrzne na realizację tych fantastycznych pomysłów!

Każdy z nich jest ogromną inspiracją do podjęcia kolejnych działań w samorządzie i świadczy o tym, że dla Mieszkańców to jak wygląda ich najbliższe otoczenie, ma znaczenie!

 

Wersja XML