Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy na spotkania informacyjne programu priorytetowego „Czyste Powietrze"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
oraz Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki

zapraszają
na spotkanie informacyjne
dnia 20 września 2018 r. o godzinie 18:00

w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie,
dot. Programu Priorytetowego NFOŚiGW „Czyste Powietrze”.

 

Program dotyczy kosztów związanych z termoizolacją budynków jednorodzinnych i wymianą starych pieców i kotłów na kotły na: paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrze, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody
a także odnawialnych źródeł energii tj. instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Forma wsparcia finansowego: dotacja, pożyczka.

Wersja XML