Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłoś swój pomysł do budżetu obywatelskiego!

Do 7 września włącznie - czekamy na Wasze pomysły zadań do BUDŻETU OBYWATELSKIEGO!

9771_0_med.jpeg

Wypełnij formularz zgłoszeniowy lub pobierz go w Sekretariacie Urzędu Miejskiego.

Wypełniony  prześlij na adres Urzędu Miejskiego w Oleśnie z dopiskiem „budżet obywatelski". W przypadku wysłania zgłoszenia drogą listowną, za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Możesz też złożyć go drogą elektroniczną na adres budzet.obywatelski@olesno.pl - za pośrednictwem zeskanowanego formularza z podpisem.

Za ważne uznaje się zgłoszenie złożone w terminie do 7 września 2018 r. włącznie i na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu Budżetu Obywatelskiego, w którym poprawnie wypełniono wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe do wypełnienia.

Masz wpływ na swoje miasto - ZGŁOŚ SWÓJ POMYSŁ! 

Formularz zgłoszeniowy

Wersja XML