Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego

Brak opisu obrazka

 

 

Tytuł projektu: Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego

Cel Projektu: Poprawa jakości środowiska poprzez ograniczenie indywidualnego ruchu samochodowego dzięki zapewnieniu wysokiej jakości autobusowego transportu publicznego oraz infrastruktury ruchu rowerowego i pieszego w gminach powiatu namysłowskiego, kluczborskiego i oleskiego

Nr umowy o dofinansowanie: Nr RPOP.03.01.01-16-0004/16-00

Lider Projektu: Powiat Kluczborski http://www.powiatkluczborski.pl/

W ramach projektu Gmina Olesno realizuje zdania:

 

• Zadanie nr 24 Budowa ścieżki rowerowej relacji Grodzisko - Łomnica wzdłuż drogi krajowej nr 11 (I etap do ul. Łukowej w Grodzisku) 

Wartość zadania ogółem 1.695 000,00 zł

Wydatki kwalifikowalne 1.695 000,00 zł 

Dofinansowanie EFRR 1.440.750,00 zł

 

• Zadanie nr 25 Rozbudowa skrzyżowania ulicy Wygodzkiej z drogą krajową nr 11 - ulicą Lubliniecką w Grodzisku wraz z budową ścieżki rowerowej 

Wartość zadania ogółem 1.479.677,70 zł 

Wydatki kwalifikowalne 1.479.677,70 zł 

Dofinansowanie EFRR 1.257.726,05 zł

 

• Zadanie nr 26 Budowa centrum przesiadkowego w Oleśnie 

Wartość zadania ogółem 2.058.000,00 zł 

Wydatki kwalifikowalne 2.058.000,00 zł 

Dofinansowanie EFRR 1.749.300,00 zł

Wersja XML