Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program "Rodzina 500+" w Gminie Olesno

Najważniejsze informacje o Programie "Rodzina 500+" w Gminie Olesno.

 

8325_0_med.jpeg
Świad­czenie wychowaw­cze na terenie Gminy Olesno są realizowane w Ośrodku Pomocy Spo­łecz­nej w Oleśnie, z siedzibą przy ul. Jaronia 2, w godzinach urzędowania tj.

poniedziałek, środa, czwar­tek od 7:30 do 15:30

wtorek od 7:30 do 16:00

piątek od 7:30 do 15.00.

 

FORMULARZE WNIOSKÓW I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

 

Pliki do pobrania:

PDF500+ w skrócie_8325.pdf (62,63KB)

 

Wersja XML