• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz projektów współfinansowanych ze środków unijnych

PROJEKTY ROZPOCZĘTE W 2017 ROKU:

1.  Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego

PROJEKTY REALIZOWANE W 2018 ROKU:

1. Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 4 i Domu Harcerza w Oleśnie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii

2. Budowa obiektów małej architektury, placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Oleśnie

3. Rewitalizacja stadionu miejskiego oraz rewitalizacja traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie

4. Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Świerczu w Gminie Olesno

5. E-gmina - zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Olesno w życiu publicznych poprzez rozwój usług cyfrowych

6. Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Północnego poprzez uzbrojenie wyodrębnionej części Oleskich terenów inwestycyjnych

7. Utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Oleśnie

8. Edukacja w przedszkolach Gminy Olesno otwiera drzwi do sukcesu

9. Współpraca Gminy Olesno z czeskimi partnerami

10. Większe możliwości – lepsza przyszłość uczniów oleskich szkół

11. Renowacja Pomnika Powstańców Śląskich na cmentarzu komunalnym w Oleśnie

 

PROJEKTY REALIZOWANE W 2019 ROKU:

1. Rozwój kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia w Gminie Olesno

2. Łączy nas granica - poznajmy Czeskich przyjaciół!

3. Cieszy nas piłka!

4. Tradycje, kultura, edukacja - rozwijamy  przyjaźń polsko-czeską

5. Ochrona ekosystemów wodnych w województwie opolskim

6. Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w gminie Olesno

Wersja XML

Urząd Miejski w Oleśnie
ul. Pieloka 21
46-300 Olesno
tel. 34 359 78 41-4
fax 34 359 72 83
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 3635903
w tym miesiącu: 71583
dzisiaj: 4