Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019

Bez tytułu_18.jpeg

W dniu 23.08.2017r. Gmina Olesno, reprezentowana przez mgr inż. Sylwestra Lewickiego podpisała umowę o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa w ramach projektu pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Olesno: ul. Wronczyńskiej, ul. Kilińskiego, ul. Grunwaldzkiej."

Koszt inwestycji: 3 143 601,92 zł

Kwota dofinansowania w 2017r. do przedmiotowej inwestycji wyniesie: 1 571 800,96 zł


W wyniku realizacji zadania będą wykonane nowe nawierzchnie asfaltowe na w/w ulicach oraz chodniki w pasie drogowym ul. Wronczyńskiej i ul. Grunwaldzkiej w Oleśnie. Zostanie przeprowadzony remont sieci kanalizacji deszczowej. W ciągach przebudowywanych dróg zostanie wykonane nowe oznakowanie pionowe, poziomezgodnie z opracowaną organizacją ruchu.

Wersja XML