Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UWAGA SUSZA - oszczędzaj wodę!

9704_0_med.jpeg
OGŁOSZENIE

OPWiK Sp. z o.o. w Oleśnie

w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów z wodociągu gminnego.

 

 

 

Na podstawie art. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z póżn. Zm.) w związku z niedoborem wody związanych z długotrwałą suszą na terenie gminy Olesno ogłasza się, co następuje:

1. Wprowadza się ZAKAZ PODLEWANIA wodą z gminnej sieci wodociągowej ogródków przydomowych, działkowych terenów zielonych, upraw rolnych oraz napełniania basenów na terenie gminy Olesno od dnia 19.06.2018 r. do odwołania, w godzinach 6.00-8.00 oraz 19.00- 22.00

2. ZAKAZ, o którym mowa w ust. 1 dotyczy wszystkich odbiorców wody podłączonych do gminnej sieci wodociągowej.

3. Jednocześnie informujemy, że mogą nastąpić braki w dostawie wody.

Zarząd Spółki

Wersja XML