Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowoczesne defibrylatory dla jednostek OSP w gminie Olesno

Nowoczesne, ratujące życie defibrylatory trafiły do kilkudziesięciu jednostek OSP z trzech powiatów – kluczborskiego, oleskiego i głubczyckiego. 3 z nich trafiły do jednostek OSP w Borkach Wielkich, Bodzanowic i Wysokiej.
 
Brak opisu obrazka
To efekt projektów, złożonych do pierwszej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

W każdym powiecie odbędą się dwa szkolenia dotyczące korzystania z tych urządzeń, a wszystkie defibrylatory będą widoczne w sieci, dzięki czemu będzie można nimi zarządzać i kontrolować ich stan na platformie internetowej. 

Automatyczny defibrylator zewnętrzny jest urządzeniem ratującym życie. Po podłączeniu elektrod do klatki piersiowej poszkodowanego analizuje rytm serca i określa, czy poszkodowany wymaga defibrylacji. Urządzenie wydaje także komendy głosowe, które instruują, jak udzielać pomocy. Wyniki wielu badań wskazują, że wczesne użycie defibrylatora powoduje zwiększenie wskaźnika przeżyć - jeżeli zabieg defibrylacji wykonano w ciągu 3 minut od chwili zatrzymania krążenia, wskaźnik ten wzrasta w niektórych przypadkach nawet do 75%.

Fot. UMWO

Wersja XML