Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uwaga mieszkańcy!

Brak opisu obrazka
W związku z planowaną rozbudową systemu monitoringu w obrębie granic administracyjnych Olesna, prosimy mieszkańców miasta o wskazywanie miejsc publicznych, w których najczęściej dochodzi do niszczenia mienia, kradzieży, rozbojów oraz zanieczyszczenia terenu.
 
 
 
 
Wytypowane w ten sposób nieruchomości, zostaną w pierwszej kolejności wyposażone w urządzenia rejestrujące i podlegać będą całodobowej rejestracji. Wszelkie uwagi dotyczące powyższej kwestii należy kierować wyłącznie w formie elektronicznej na adres romank@olesno.pl w terminie do dnia 16 maja 2018 r.
Wersja XML