Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert

Burmistrz Olesna ogłasza II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Olesno w 2018 roku.

Szczegółowe informacje o naborze dostępne na stronie - https://olesno.engo.org.pl/konkursy/28

Termin składania wniosków upływa 04.04.2018 r. o godzinie 15:30.

Wersja XML