Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt "Umiem Pływać" w oleskich podstawówkach

Gmina Olesno podpisała umowę o współpracy partnerskiej z Wojewódzkim Zrzeszeniem LZS w Opolu na realizację projektu „Umiem Pływać". Jest to program powszechnej nauki pływania, adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I - III.

Brak opisu obrazka
Zakłada on systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Na terenie Gminy Olesno w programie wezmą udział Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Śląskich w Oleśnie. 

Główne cele programu to: upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci, nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy, zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych, efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej - zajęcia będą się odbywały na krytej pływalni w Oleśnie w okresie od marca do czerwca 2018 r. 

Prowadzone będą przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawniania, w wymiarze 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika, w grupach liczących nie więcej niż 15 osób.

 

Program „Umiem Pływać" jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Wersja XML