Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Olesno otrzymała dofinansowanie na przebudowę Żłobka Miejskiego

Brak opisu obrazka

Żłobek Miejski w Oleśnie już niebawem zostanie przebudowany, a efektem prac będzie 10 dodatkowych miejsc dla maluchów. To bardzo dobra informacja dla wszystkich rodziców!

7 marca 2018 r. Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki odebrał z rąk Stanisława Szweda, sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Violetty Porowskiej, wicewojewody opolskiego, Promesę na realizację rządowego programu „Maluch Plus". 

To kolejna edycja programu, którego celem jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach i klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dla dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

Burmistrz Olesna przyznał, że nie spodziewał się, że program „Maluch Plus" tak mocno się rozwinie, biorąc pod uwagę, że w naszym powiecie tylko w Oleśnie istnieje żłobek. Ogromnie cieszy nas to, że dzięki programowi uda się podnieść o 20 procent liczbę miejsc w istniejącym żłobku. Burmistrz dodał także, że wszystkie rządowe programy, pilotowane przez MRPiPS, dostarcza miastu możliwość realizacji również własnych inicjatyw lokalnych.

Brak opisu obrazka

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „MALUCH+”   na rzecz rozwoju

instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Przebudowa Żłobka Miejskiego w Oleśnie w ramach resortowego programu „MALUCH+”

Okres realizacji projektu do sierpnia 2018 r.

Środki z budżetu państwa (program „MALUCH+” 2018) – 200 000,00 zł

Środki własne – 50 000,00 zł

Resortowy program „MALUCH+” to dofinansowanie do utworzenia oraz funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla samorządów oraz podmiotów prywatnych. Na Program przeznaczono w 2018 r. kwotę 450 000 000,00 zł.

Wersja XML