Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie korzystania z dróg na terenie osiedli

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z licznymi interwencjami Policji na kilku osiedlach w naszym mieście, pragniemy poinformować, że zostały podjęte rozmowy zarówno z przedstawicielami Policji jak i innych służb w celu uspokojenia zaistniałej sytuacji i stworzenia odpowiednich warunków dla swobodnego korzystania z dróg na terenie naszego miasta.

Brak opisu obrazka

Wersja XML