• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu górne strony www
Menu strony turystyki
Menu boczne strony www
BIP

E-mapy

Zobacz swoją nieruchomość

W Internecie można znaleźć coraz więcej stron www dotyczących informacji przestrzennej o nieruchomościach. Systemy te oparte są na mapach cyfrowych, do których dołączone są różnorodne bazy danych opisowych. Składają się z wielu map i warstw tematycznych dotyczących różnych zagadnień, które można łączyć w każdy możliwy sposób, w zależności od potrzeb użytkowników. Poniżej linki do kilku najpopularniejszych witryn internetowych, gdzie można odszukać interesującą nas nieruchomość. Nie są to jednak dane do końca wiarygodne i nie mogą być wykorzystane w postępowaniu administracyjnym czy sądowym. Aby pozyskać poprawny dokument należy wówczas zwrócić się do właściwego dla danego obszaru wydziału geodezji i katastru.


Dla terenu Gminy Olesno i Powiatu Oleskiego jest to:

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Oleśnie

46-300 Olesno
ul. Powstańców Śl. 6

tel.: 34 350 41 37 
fax: 34 350 41 30 
e-mail: geodezja@powiatoleski.pl

www.mapy.opolskie.pl

www.geoportal.gov.pl

www.powiatoleski.pl


Urząd Miejski w Oleśnie
ul. Pieloka 21
46-300 Olesno
tel. 34 359 78 41-4
fax 34 359 72 83
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 3403018
w tym miesiącu: 67621
dzisiaj: 6863