Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg na sprzedaż działki przy ul. Rolniczej w Oleśnie

Burmistrz Olesna zaprasza do udziału w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki położonej w Oleśnie przy ul. Rolniczej.

Numer geodezyjny działki: 317/1

Powierzchnia: 0,2999 ha

Numer księgi wieczystej: OP1L/00033067/9

Przeznaczenie: deyzcja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zabudowie usługowej (budowie magazynu)

Cena wywoławcza: 98 000,00 zł

Podatek VAT: 23 %

Przetarg odbędzie się 15.05.2018 roku o godz. 10:00 w sali nr 114 Urzedu Miejskiego w Oleśnie.

Wadium (10 % ceny wywoławczej netto) należy wpłacić do dnia 10.05.2018 roku, przy czym za dzień wpłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego gminy Olesno.

[więcej o przetargu]

Dodatkowe informacje mozna uzyskać pod numerem telefonu 34/350-91-85; e-mail: 

Wersja XML