Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jednostki organizacyjne i placówki oświatowe

Jednostki organizacyjne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie

 

 

Godziny otwarcia:
w poniedziałki, środy i czwartki od godziny 7.30 do godziny 15.30
we wtorki od godziny 7.30 do godziny 16.00
w piątki od godziny 7.30 do godziny 15.00


Zadania gminy wynikające z ustawy o pomocy społecznej, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie

www: http://www.ops.olesno.pl/ 
Adres e-mail: 
Dane adresowe: Jaronia 2, 46-300 Olesno
Telefon: 34 358 32 21 
Fax: 34 350 54 15, wewn. 23


 

Miejski Dom Kultury

Miejski Dom Kultury realizuje zadania w dziedzinie edukacji i upowszechniania kultury na terenie miasta i gminy Olesno.

Brak opisu obrazka

Do zakresu działania Miejskiego Domu Kultury należy w szczególności inspirowanie i rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną, otaczanie opieką twórczości ludowej – sprawowanie mecenatu nad młodymi talentami, prowadzenie działalności instrukcyjno – metodycznej,zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców poprzez:
- organizowanie koncertów, wystaw, spotkań autorskich i odczytów,
- organizowanie imprez rozrywkowych,
- organizowanie imprez okolicznościowych,
oraz współpraca z przedszkolami, szkołami oraz innymi instytucjami. 

www: http://www.mdk.olesno.pl/ 
Adres e-mail: 
Dane adresowe: Wielkie Przedmieście 31, 46-300 Olesno
Telefon: 34 358 24 45 
Telefon: 34 358 28 30 


 

 Oleskie Muzeum Regionalne

W ubiegłym 2009 r. oleskie muzeum odwiedziło łącznie 3480 osób, w tym 112 grup - 2675 osób. Zwiedzających indywidualnie było 823. Zwiedzający mogli obejrzeć stałe ekspozycje: „Dzieje miasta Olesna” i „Wystawa leśno-łowiecka” ze zbiorów „Nadleśnictwa Olesno”.

 

Brak opisu obrazka

 

Pracownicy Oleskiego Muzeum Regionalnego:

Dyrektor mgr Ewa Cichoń
mgr Aleksandra Vieth – Kłosińska – etnolog, historyk
mgr Katarzyna Zając – historyk
Beata Lewandowska - pomoc muzealna
 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek -wtorek-czwartek  piątek – 7.30 – 15.30
Środa – 7.30 – 17.00
Druga niedziela miesiąca 13.00- 17.00

Godziny otwarcia dla zwiedzających:

Poniedziałek, wtorek, czwartek oraz piątek: 9.00 - 15.00
Środa: 9.00 - 17.00
Każda druga niedziela miesiąca: 13.00 - 17.00

Wstęp bezpłatny.

www: http://www.oleskiemuzeum.pl/ 
Adres e-mail: 
Dane adresowe: Jaronia 7, 46-300 Olesno
Telefon: 34 358 24 38 


 

Oleska Biblioteka Publiczna w Oleśnie

Brak opisu obrazka

Oleska Biblioteka Publiczna im. Jakuba Alberta Pieloka - rok założenia: 1945. Oleska Biblioteka Publiczna w Oleśnie działa nieprzerwanie od 1945 r. (poprzednio jako: Powiatowa Biblioteka Publiczna, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Miejska Biblioteka Publiczna, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna). Od 1970 biblioteka ma siedzibę w gmachu przy ul. Aleksandra 5. Mieszczą się tutaj: Wypożyczalnia Główna i Filia dla dzieci.

Wydzielone grupy zbiorów Wypożyczalni Głównej stanowią: literatura regionalna i piśmiennictwo w języku niemieckim. Biblioteka gromadzi wszystkie ukazujące się wydawnictwa dotyczące ziemi oleskiej i ważniejsze publikacje na temat Śląska. 

Księgozbiór w języku niemieckim obejmuje głównie literaturę krajów niemieckiego obszaru językowego oraz publikacje dotyczące kultury, historii i teraźniejszości tych regionów. 

W mniejszym zakresie gromadzone są wydawnictwa w języku angielskim i nie stanowią one wydzielonego zbioru. Publikacje języku niemieckim i angielskim dla dzieci ma w swoich zbiorach Filia Dla Dzieci.

Przy Wypożyczalni Głównej działa Wideoteka. 
Biblioteka uczestniczy w programie powszechnego dostępu do internetu "Ikonka". Użytkownicy mogą nieodpłatnie korzystać z czytelni internetowej.

www: http://bibliotekaolesno.pl
Adres e-mail: ; obp@olesno.pl
Dane adresowe: ks. B. Aleksandra 5, 46-300 Olesno
Telefon: 34 358 20 30, 34 358 28 34


Żłobek Miejski

 

Brak opisu obrazka

 

www: http://zlobek.olesno.net/
Dane adresowe: Kościuszki 7, 46-300 Olesno
Telefon: 34 358 24 57


 Placówki oświatowe

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki

 

Brak opisu obrazka


www: http://www.gim1.olesno.pl/ 
Adres e-mail: 
Dane adresowe: Pieloka 12, 46-300 Olesno
Telefon: 34 358 20 82


 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. księżnej Jadwigi Śląskiej

 

Brak opisu obrazka

 

Dane adresowe: Wielkie Przedmieście 51, 46-300 Olesno
Telefon: 34 358 32 82 


 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Śląskich

 

Brak opisu obrazka

www: http://psp3.mojeolesno.pl 
Adres e-mail: sekretariat@psp3.eduolesno.pl
Dane adresowe: Krasickiego 25, 46-300 Olesno
Telefon: 34 358 28 92


 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wojciechowie

 

Brak opisu obrazka

 

Dane adresowe: Kluczborska 37, 46-300 Wojciechów
Telefon: 34 358 28 04 


 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowicach

Dane adresowe: Szkolna 1, 46-312 Bodzanowice
Telefon: 34 359 66 76


 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich

Dane adresowe: Młyńska 8, 46-345 Borki Wielkie
Telefon: 34 359 60 27 


 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sowczycach

Dane adresowe: Długa 8, 46-300 Sowczyce
Telefon: 34 359 63 23 


 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wachowie

Dane adresowe: Polna 17, 46-300 Wachów
Telefon: 34 358 24 47 


 

Publiczne Przedszkole nr 4

Brak opisu obrazka

 

Dane adresowe: Krasickiego 3, 46-300 Olesno
Telefon: 34 358 20 60 


 

Publiczne Przedszkole nr 3

Brak opisu obrazka

 

Dane adresowe: Sądowa 5, 46-300 Olesno
Telefon: 34 358 28 38 


 

Publiczne Przedszkole w Bodzanowicach

Dane adresowe: Szkolna 1, 46-312 Bodzanowice
Telefon: 34 350 34 06


 

Publiczne Przedszkole w Wysokiej

Dane adresowe: Szkolna 53, 46-300 Wysoka, Olesno
Telefon: 34 358 25 70 


 

Publiczne Przedszkole w Borkach Małych

Dane adresowe: Szkolna 1, 46-300 Borki Małe, Olesno
Telefon: 34 359 61 50


 

Publiczne Przedszkole w Borkach Wielkich

Dane adresowe: Ojca Alarada 27, 46-345 Borki Wielkie
Telefon: 34 359 60 73 


 

Publiczne Przedszkole w Łowoszowie

Dane adresowe: Opolska 64, 46-300 Olesno
Telefon: 34 358 24 35 


 

Publiczne Przedszkole w Sowczycach

Dane adresowe: Długa 10, 46-300 Sowczyce, Olesno
Telefon: 34 359 63 77 


 

 

Publiczne Przedszkole w Wojciechowie

Dane adresowe:Okrzei 1, 46-300 Wojciechów, Olesno
Telefon: 34 358 24 81 


Zespół Szkół im. Lotników Polskich

 

Brak opisu obrazka

 

Zespół Szkół w Oleśnie tworzą następujące typy szkół:

- Szkoły dla młodzieży: 
I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnie im. Lotników Polskich

- Szkoły dla dorosłych:
Szkoła Policealna w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej

www: http://liceum.mojeolesno.pl/ 
Adres e-mail: 
Dane adresowe: Sądowa 2, 46-300 Olesno
Telefon: 34 358 38 06 


 

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika

 

Brak opisu obrazka

 

W Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika działają: 

- II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnie 

- Technikum Ekonomiczne nr 2 w Oleśnie 

- Technikum Hotelarstwa nr 2 w Oleśnie 

- Technikum Architektury Krajobrazu nr 2 w Oleśnie 

- Technikum Logistyczne nr 2 w Oleśnie
- Technikum Organizacji Reklamy nr 2 w Oleśnie 
oraz 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w systemie wieczorowym oraz 
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 w Oleśnie w zawodzie: sprzedawca, ogrodnik, rolnik 
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 w Oleśnie (specjalna) w zawodzie: kucharz małej gastronomii, ogrodnik 

www: http://www.zseio.olesno.pl/ 
Adres e-mail: 
Dane adresowe: Powstańców Śląskich 4, 46-300 Olesno
Telefon: 34 358 20 68 
Fax: 34 358 26 19 


 

Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy

 

Brak opisu obrazka

 

www: http://www.zszolesno.pl/ 
Adres e-mail: 
Dane adresowe: Wielkie Przedmieście 41, 46-300 Olesno
Telefon: 34 358 32 93 


 

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia

 

Brak opisu obrazka

 

www: http://www.szkolamuzyczna.olesno.pl/ 
Adres e-mail: 
Dane adresowe: Wielkie Przedmieście 33, 46-300 Olesno
Telefon: 34 358 36 03 

 

Wersja XML