Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Karta usług

PDFZgłoszenie (rejestracja) urodzenia dziecka

PDFZgłoszenie zgonu.pdf

PDFOświadczenie o uznaniu ojcostwa.pdf

PDFDokonanie zmiany imienia dziecka (oświadczenie rodziców).pdf

PDFNadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca.pdf

PDFZmiana imienia lub nazwiska.pdf

PDFZawarcie ślubu cywilnego.pdf

PDFZaświadczenie o stanie cywilnym

PDFWydanie zaświadczenia stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwa za granicą.pdf

PDFŚlub konkordatowy.pdf

PDFWydanie odpisu i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego.pdf

PDFTranskrypcja aktu stanu cywilnego.pdf

PDFSprostowanie aktu stanu cywilnego.pdf

PDFUzupełnienie aktu stanu cywilnego.pdf

PDFWpisanie zagranicznego wyroku rozwodowego (orzeczonego w UE po 1 maja 2004).pdf

PDFOświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed ślubem.pdf

Wersja XML