Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Karta usług

PDFZgłoszenie (rejestracja) urodzenia dziecka (367,72KB)

PDFZgłoszenie zgonu.pdf (361,09KB)

PDFOświadczenie o uznaniu ojcostwa.pdf (409,02KB)

PDFDokonanie zmiany imienia dziecka (oświadczenie rodziców).pdf (355,44KB)

PDFNadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca.pdf (364,20KB)

PDFZmiana imienia lub nazwiska.pdf (200,88KB)

PDFZawarcie ślubu cywilnego.pdf (212,29KB)

PDFZaświadczenie o stanie cywilnym (367,92KB)

PDFWydanie zaświadczenia stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwa za granicą.pdf (405,90KB)

PDFŚlub konkordatowy.pdf (212,78KB)

PDFWydanie odpisu i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego.pdf (375,35KB)

PDFTranskrypcja aktu stanu cywilnego.pdf (371,15KB)

PDFSprostowanie aktu stanu cywilnego.pdf (362,10KB)

PDFUzupełnienie aktu stanu cywilnego.pdf (363,49KB)

PDFWpisanie zagranicznego wyroku rozwodowego (orzeczonego w UE po 1 maja 2004).pdf (369,57KB)

PDFOświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed ślubem.pdf (359,26KB)

Wersja XML