Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Karta usług

PDFZgłoszenie zgonu.pdf
PDFZmiana imienia lub nazwiska.pdf
PDFZawarcie ślubu cywilnego.pdf
PDFZgłoszenie urodzenia.pdf
PDFWydanie odpisu i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego.pdf
PDFWydanie zaświadczenia stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwa za granicą.pdf
PDFZaświadczenie o stanie cywilnym.pdf
PDFUzupełnienie aktu stanu cywilnego.pdf
PDFWpisanie zagranicznego wyroku rozwodowego (orzeczonego w UE po 1 maja 2004).pdf
PDFŚlub konkordatowy.pdf
PDFTranskrypcja aktu stanu cywilnego.pdf
PDFOświadczenie o uznaniu ojcostwa.pdf
PDFSprostowanie aktu stanu cywilnego.pdf
PDFOświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed ślubem.pdf
PDFDokonanie zmiany imienia dziecka (oświadczenie rodziców).pdf
PDFNadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca.pdf
 

Wersja XML