Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

PSZOK zlokalizowany jest przy obecnym Składowisku Odpadów Komunalnych w Świerczu (46 - 300 Świercze, ul. Leśna 1). Do PSZOK-u można oddawać odpady z gwarancją, że zostaną one właściwie i bez szkody dla środowiska zagospodarowane. Pozwolą one na zwiększenie odzysku odpadów opakowaniowych, wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych, wyeliminują dzikie wysypiska.


Godziny otwarcia:

- w poniedziałek, środę, czwartek, piątek w godzinach od 8:00 – 16:00,

- we wtorek od 10:00 – 18:00,

- w każdą sobotę od 8:00 – 14:00

 

Telefon: 784 733 864

UWAGA !!! ZE WZGLĘDU NA OKRES WZMOŻONYCH REMONTÓW i zapełnianie się pojemników w szybkim tempie zadzwoń przed wyjazdem do PSZOK-u i upewnij się, że będzie możliwość oddania odpadów.


Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) można dostarczać we własnym zakresie i na własny koszt tzw. odpady problemowe, a więc odpady, których nie można składować.

Odpady przyjmowane w PSZOK:

 

KONIECZNIE OBEJRZYJ:

SEGREGACJA ODPADÓW PSZOK


PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak: 

  Brak opisu obrazka

UWAGA! Dostarczając odpady do PSZOK-u należy mieć ze sobą dowód osobisty oraz ostatni dowód wniesienia opłaty za odpady (w przypadku przelewów - potwierdzenie wykonania przelewu).

Wersja XML