Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dane kontaktowe i godziny pracy urzędu

Brak opisu obrazka

DANE TELEADRESOWE:

Urząd Miejski w Oleśnie

ul. Pieloka 21

46-300 Olesno 

tel.: (+48) 34 359 78 41 do 44
fax. (+48) 34 359 72 83 
e-mail:   | olesno.opo@gminy.pl

Adres skrytki na ePUAP-ie - /umolesno/skrytka

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Krzysztof Latocha - e-mail: iod@olesno.pl


CZAS PRACY URZĘDU 

poniedziałek 7.30 – 15.30 
wtorek 7.30 – 17.00 
środa 7.30 – 15.30 
czwartek 7.30 – 15.30 
piątek 7.30 – 14.00 


GMINA OLESNO
NIP: 576 156 23 52 
REGON: 151398600


NUMER KONTA BANKOWEGO:

ING Bank Śląski O/Olesno 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894 
Konto dotyczy wpłat na dochody budżetowe i podatkowe.

Platforma Informacyjno-Płatnicza - https://plip.olesno.pl


PRZYJĘCIA INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW 
Burmistrz przyjmuje interesantów we wtorki i czwartki w godz. od 9.00 do 15.00 oraz w miarę możliwości w pozostałe dni po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z sekretariatem. 


Burmistrz Olesna mgr inż. Sylwester Lewicki
pok. 112 (I p.)
Zastępca Burmistrza Olesna mgr inż. Jerzy Chęciński
pok. 112 (I p.)
Sekretarz Gminy mgr Janusz Wojczyszyn
pok. 118 (I p.)
Skarbnik Gminy mgr inż. Aneta Sitna
pok. 1 (parter)

NUMER WYDZIAŁU

NUMER TELEFONU

NUMER POKOJU

NAZWA WYDZIAŁU

ZAKRES KOMPETENCJI

 

343597841 do 44

343509150

fax 343597283

gmina@olesno.pl

olesno.opo@gminy.pl

112

Sekretariat Urzędu Miejskiego

Biuro podawcze

SI

343509153

118

Sekretarz Gminy - Janusz Wojczyszyn

 

343509154

113

Działalność gospodarcza, kadry, płace

 

343509155

116

Obsługa Rady Miejskiej, wybory, referenda

FII

343509159

115

Wydział Finansowy

Skarbnik Gminy - Aneta Sitna

 

343509157

343509180

2

Podatki od nieruchomości i środków transportu

 

343509158

3

Kasa – wpłaty i wypłaty gotówkowe

 

343509159

343509179

115

Obsługa finansowo-księgowa Urzędu

ZIII

343509160

106a

 Wydział Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Kierownik Krzysztof Dydyna

 

343509161

105

Decyzje o warunkach zabudowy, plan zagospodarowania przestrzennego

 

343509162

106

Inwestycje gminne, utrzymanie dróg gminnych

 

343509163

107

Wycinka drzew, szkody rolnicze, programy rozwoju obszarów wiejskich, ochrona środowiska

 

343509178

211a Gospodarka odpadami 
ZIV

343509164

102 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami - p.o. Kierownika Kamil Brzęczek
 

343509164

102

Podziały i rozgraniczenia gruntów, regulacje stanu prawnego nieruchomości

Zamówienia publiczne

 

343509165

343509185

103

Sprzedaż i użytkowanie wieczyste nieruchomości, nazwy ulic i numeracja porządkowa budynków, mieszkania komunalne i socjalne

BV

343509166

104 Wydział Spraw Obywatelskich - Kierownik Hubert Imiołczyk
 

343509166

104

Wydawanie dowodów osobistych, zameldowania 
i wymeldowania

BVI

343582006

ul. Jaronia 2

Urząd Stanu Cywilnego - Kierownik Rafał Micer

BVII

343509167

111

Straż Miejska - Komendant dr Krzysztof Latocha

 

343509168

011

Ochrona porządku publicznego, kontrola czystości i ruchu drogowego - Strażnicy Straży Miejskiej

SVIII

343509169

05c

Wydział Edukacji - Kierownik Janusz Wojczyszyn

 

343509170

05b

Płace i księgowość w jednostkach oświatowych

 

343509171

05a

Kadry w jednostkach oświatowych

BIX

343509175

108 Wydział Spraw Europejskich i Promocji Gminy - Kierownik Małgorzata Pach
 

343509172

208

 Promocja gminy, promocja kultury i sportu, organizacje pożytku publicznego

 

343509173

209

Pozyskiwanie funduszy ze środków strukturalnych

Punkt Informacji Europejskiej

 

343509176

10

Główny Specjalista ds. administrowania siecią komputerową -
Hubert Piątek

 

Kontakt mailowy z pracownikami - imię.nazwisko@olesno.pl (bez polskich znaków)

Wersja XML