• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dane kontaktowe i godziny pracy urzędu

Urząd Miejski w Oleśnie 
ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno 

tel.: 34 359 78 41 do 44
fax. 34 359 72 83 
e-mail: 
 

Numer konta bankowego: 

ING Bank Śląski O/Olesno 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894 
Konto dotyczy wpłat na dochody budżetowe i podatkowe.

GMINA OLESNO
NIP: 576-156-23-52 
REGON: 151398600

CZAS PRACY URZĘDU 
poniedziałek 7.30 – 15.30 
wtorek 7.30 – 17.00 
środa 7.30 – 15.30 
czwartek 7.30 – 15.30 
piątek 7.30 – 14.00 

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW 
Burmistrz przyjmuje interesantów we wtorki i czwartki w godz. od 9.00 do 15.00 oraz w miarę możliwości w pozostałe dni po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z sekretariatem. 

Burmistrz Olesna mgr inż. Sylwester Lewicki
pok. 112 (I p.)
Zastępca Burmistrza Olesna mgr inż. Jerzy Chęciński
pok. 112 (I p.)
Sekretarz Gminy mgr Janusz Wojczyszyn
pok. 118 (I p.)
Skarbnik Gminy mgr inż. Aneta Sitna
pok. 115 (I p.)

NUMER WYDZIAŁU

NUMER TELEFONU

NUMER POKOJU

NAZWA WYDZIAŁU

ZAKRES KOMPETENCJI

 

343597841 do 44

343509150

fax 343597283

112

Sekretariat Urzędu Miejskiego

Biuro podawcze

SI

343509153

118

Sekretarz Gminy - Janusz Wojczyszyn

 

343509154

113

Działalność gospodarcza, kadry, płace

 

343509155

116

Obsługa Rady Miejskiej, wybory, referenda

FII

343509159

115

Kierownik Wydziału Finansowego

Skarbnik Gminy - Aneta Sitna

 

343509157

2

Podatki od nieruchomości i środków transportu

 

343509158

3

Kasa – wpłaty i wypłaty gotówkowe

 

343509159

115

Obsługa finansowo-księgowa Urzędu

ZIII

343509160

106a

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Krzysztof Dydyna

 

343509161

105

Decyzje o warunkach zabudowy, plan zagospodarowania przestrzennego

 

343509162

106

Inwestycje gminne, utrzymanie dróg gminnych

 

343509163

107

Wycinka drzew, szkody rolnicze, programy rozwoju obszarów wiejskich, ochrona środowiska

  343509178 211a Gospodarka odpadami 
ZIV 343509164 102 Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami - Agnieszka Rosół
 

343509164

102

Podziały i rozgraniczenia gruntów, regulacje stanu prawnego nieruchomości

 

343509165

343509185

103

Sprzedaż i użytkowanie wieczyste nieruchomości, nazwy ulic i numeracja porządkowa budynków, mieszkania komunalne i socjalne

BV 343509166 104 Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich - Hubert Imiołczyk
 

343509166

104

Wydawanie dowodów osobistych, zameldowania 
i wymeldowania

BVI 343582006 ul. Jaronia 2 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Rafał Micer
BVII

343509167

111

Komendant Straży Miejskiej - dr Krzysztof Latocha

 

343509168

011

Ochrona porządku publicznego, kontrola czystości i ruchu drogowego - Strażnicy Straży Miejskiej

SVIII

343509169

05c

Kierownik Wydziału Edukacji - Janusz Wojczyszyn

 

343509170

05b

Płace i księgowość w jednostkach oświatowych

 

343509171

05a

Kadry w jednostkach oświatowych

BIX 343509175 108 Kierownik Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy - Małgorzata Pach
  343509172 208

Zamówienia publiczne, promocja gminy, organizacje pożytku publicznego

 

343509173

209

Pozyskiwanie funduszy ze środków strukturalnych

Punkt Informacji Europejskiej

 

608 485 185

211

Główny Specjalista ds. współpracy z inwestorami i partnerami zagranicznymi - Grzegorz Polak

 

343509176

10

Główny Specjalista ds. Informatyki -
Hubert Piątek

 

 

 

Wersja XML

Urząd Miejski w Oleśnie
ul. Pieloka 21
46-300 Olesno
tel. 34 359 78 41-4
fax 34 359 72 83
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 3635891
w tym miesiącu: 71571
dzisiaj: 7923