• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu górne strony www
Menu strony turystyki
Menu boczne strony www
BIP

Róża Olesna

Nagroda "Róża Olesna" w roku 2007 przyjęła kształt srebrnej statuetki róży.

 

70_0_large.jpeg

 

W roku 2018 nagrody przyznano:

       - za działalność społeczną i oświatową Annie Meryk
       - za działalność gospodarczą Arturowi Kniejskiemu
       - za działalność kulturalną Ernestowi Hoberowi

W roku 2017 nagrody przyznano:

       - za działalność społeczną Danucie Kaczmarzyk
       - za działalność społeczną Tadeuszowi Rutce
       - za działalność kulturalną twórcom Teatru "Maska" Dagmarze Staniszewskiej i Tomaszowi Grajcarowi

W roku 2016 nagrody przyznano:

       - za działalność społeczną Edeltraudzie Zug
       - za działalność gospodarczą Piotrowi Antkowiakowi
       - za działalność oświatową Katarzynie Jackowskiej

W roku 2015 nagrody przyznano:

       - za działalność społeczną i kulturalną dr. Korneliuszowi Wiatrowi
       - za działalność gospodarczą Henrykowi Mrozkowi
       - za działalność gospodarczą lek. med. Andrzejowi Proszewskiemu

W roku 2014 nagrody przyznano:

       - za działalność sportową Annie Wloce
       - za działalność społeczną Tomaszowi Kubickiemu
       - za działalność gospodarczą Ireneuszowi Misiakowi

W roku 2013 nagrody przyznano:

       - za działalność społeczną Ewie i Andrzejowi Pyrkoszom
       - za działalność społeczną Wojciechowi Wiesze
       - za działalność społeczną i ochrony środowiska Radosławowi Glińskiemu

W roku 2012 nagrody przyznano:

       - 
za działalność społeczną Arturowi Maniurze
       - za działalność sportową Dariuszowi Rodewaldowi
       - za działalność gospodarczą Janowi Zdańskiemu

W roku 2011 nagrody przyznano: 

       -
 za działalność społeczną Rochowi Antkowiakowi
       - za działalność kulturalną Gordonowi Connely'emu
       - za działalność gospodarczą Stanisławowi Muszyńskiemu

W roku 2010 nagrody przyznano:

W roku 2009 nagrody przyznano

        - za działalność społeczną Krystynie Polak 
        - za działalność kulturalną Janowi Malińskiemu

W roku 2008 nagrody przyznano:


W roku 2007 nagrody przyznano:

wartenberg.jpeg
Zuzanna Wartenberg
nikodemiak.jpeg
Zofia i Franciszek Nikodemiak
kniejski.jpeg
Feliks KniejskiNagrodę "Róża Olesna" w formie złotego pierścienia przyznano:

zlotaroza.jpeg


W roku 2006:

 

 

rosol.jpeg
Edward Rosół
cichon.jpeg
Ewa Cichoń
mencel.jpeg
Jan Mencel


W roku 2005:

 

kroll.jpeg
Henryk Kroll
wolna.jpeg
Renata Wolny
kochanski.jpeg
Andrzej KochańskiW roku 2004:

 

hahnwald.jpeg
Erika Hahnwald
beker.jpeg
Wilhelm Beker
jendrzej.jpeg
Joachim JendrzejW roku 2003:

donarski.jpeg
Zbigniew Donarski
 stanislawczyk.jpeg
Jan Stanisławczyk
 zamlynski.jpeg
Tadeusz Zamłyński


W roku 2002:

mezik.jpeg
Zbigniew Męzik
smolarek.jpeg
Bernard Smolarek
nowak.jpeg
Andrzej Nowak


W roku 2001:

sulnicka.jpeg
Czesława Sulnicka
ligendza.jpeg
Franciszek Ligendza
sklorz.jpeg
Emilia Sklorz


Regulamin przyznania nagrody "Róża Olesna"

 1. Nagroda "Róża Olesna" jest wyrazem społecznego uznania za szczególne osiągnięcia w działalności:
        a/ społecznej, kulturalnej, oświatowej i sportowej,
        b/ politycznej i samorządowej,
        c/ gospodarczej i ochrony środowiska.
 2. Ustanowienie nagrody ma na celu wyróżnienie osób, ich działalności, twórczości, podkreślenia wybitnych osiągnięć, wyników, efektów pracy polegającej na popularyzowaniu pozytywnych wartości, działań wynikających z osobistego zaangażowania, poświęcenia, wytrwałości znacznie przekraczających etatowe, zawodowe i statutowe obowiązki.
 3. Kandydatem do nagrody może być każda osoba, niezależnie od miejsca zamieszkania.
 4. Kandydat do nagrody winien uzyskać poparcie 20 osób, udokumentowane podpisami z podaniem adresów.
 5. Za ważne zgłoszenie uznaje się tylko te, które zawierają pisemne uzasadnienie kandydatury.
 6. Nagrodzonym można być tylko raz w danej kategorii.
 7. Nagroda "Róża Olesna" przyznawana jest każdego roku po 1 w każdej kategorii. Nagroda może nie zostać przyznana w danej dziedzinie.
 8. Zgłoszenia należy kierować do Urzędu Miejskiego w Oleśnie w terminie do 31 maja każdego roku.
 9. O przyznaniu nagrody decyduje Burmistrz Olesna po zasięgnięciu opinii Kapituły składającej się z dotychczasowych laureatów.
 10. Nagrodę wręcza Burmistrz Olesna podczas uroczystości "Dni Olesna" i "Zjazdu Oleśnian".
 11. Wnioski odrzucone nie będą zwracane.
 12. Dokumentację zgłoszeń, listy kandydatów, zarządzenia Burmistrza Olesna o przyznaniu nagrody "Róża Olesna" przechowuje Urząd Miejski w Oleśnie.

Urząd Miejski w Oleśnie
ul. Pieloka 21
46-300 Olesno
tel. 34 359 78 41-4
fax 34 359 72 83
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 3403103
w tym miesiącu: 67706
dzisiaj: 6948