Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Róża Olesna

Nagroda "Róża Olesna"  w postaci srebrnej statuetki róży przyznawana jest od 2007 roku. 

 

Brak opisu obrazka

W roku 2021 nagrody przyznano:

       - za działalność społeczną Siostrze Dolores (Dorota Zok)
       - za działalność gospodarczą Hubertowi Brodackiemu
       - za działalność gospodarczą właścicielom firmy PAMAT - Ewie i Mirosławowi Wąsińskim

W roku 2020 nagrody nie zostały przyznane. 

W roku 2019 nagrody przyznano:

       - za działalność społeczną ks. Walterowi Lenartowi
       - za działalność gospodarczą właścicielom holdingu De Silva - Krzysztofowi Kasprzykowi oraz Sylwii i Krzysztofowi Respondkom
       - za działalność społeczną i kulturalną Ewie Janiszewskiej-Dandyk 

W roku 2018 nagrody przyznano:

       - za działalność społeczną i oświatową Annie Meryk
       - za działalność gospodarczą Arturowi Kniejskiemu
       - za działalność kulturalną Ernestowi Hoberowi

W roku 2017 nagrody przyznano:

       - za działalność społeczną Danucie Kaczmarzyk
       - za działalność społeczną Tadeuszowi Rutce
       - za działalność kulturalną twórcom Teatru "Maska" Dagmarze Staniszewskiej i Tomaszowi Grajcarowi

W roku 2016 nagrody przyznano:

       - za działalność społeczną Edeltraudzie Zug
       - za działalność gospodarczą Piotrowi Antkowiakowi
       - za działalność oświatową Katarzynie Jackowskiej

W roku 2015 nagrody przyznano:

       - za działalność społeczną i kulturalną dr. Korneliuszowi Wiatrowi
       - za działalność gospodarczą Henrykowi Mrozkowi
       - za działalność gospodarczą lek. med. Andrzejowi Proszewskiemu

W roku 2014 nagrody przyznano:

       - za działalność sportową Annie Wloce
       - za działalność społeczną Tomaszowi Kubickiemu
       - za działalność gospodarczą Ireneuszowi Misiakowi

W roku 2013 nagrody przyznano:

       - za działalność społeczną Ewie i Andrzejowi Pyrkoszom
       - za działalność społeczną Wojciechowi Wiesze
       - za działalność społeczną i ochrony środowiska Radosławowi Glińskiemu

W roku 2012 nagrody przyznano:

       - 
za działalność społeczną Arturowi Maniurze
       - za działalność sportową Dariuszowi Rodewaldowi
       - za działalność gospodarczą Janowi Zdańskiemu

W roku 2011 nagrody przyznano: 

       -
 za działalność społeczną Rochowi Antkowiakowi
       - za działalność kulturalną Gordonowi Connely'emu
       - za działalność gospodarczą Stanisławowi Muszyńskiemu

W roku 2010 nagrody przyznano:

W roku 2009 nagrody przyznano

        - za działalność społeczną Krystynie Polak 
        - za działalność kulturalną Janowi Malińskiemu

W roku 2008 nagrody przyznano:


W roku 2007 nagrody przyznano:

Brak opisu obrazka
Zuzanna Wartenberg
Brak opisu obrazka
Zofia i Franciszek Nikodemiak
Brak opisu obrazka
Feliks KniejskiW latach 2001-2006 nagrodę "Róża Olesna" przyznawano w formie złotego pierścienia.

Brak opisu obrazka


W roku 2006:

 

 

Brak opisu obrazka
Edward Rosół
Brak opisu obrazka
Ewa Cichoń
Brak opisu obrazka
Jan Mencel


W roku 2005:

 

Brak opisu obrazka
Henryk Kroll
Brak opisu obrazka
Renata Wolny
Brak opisu obrazka
Andrzej KochańskiW roku 2004:

 

Brak opisu obrazka
Erika Hahnwald
Brak opisu obrazka
Wilhelm Beker
Brak opisu obrazka
Joachim JendrzejW roku 2003:

Brak opisu obrazka
Zbigniew Donarski
 Brak opisu obrazka
Jan Stanisławczyk
 Brak opisu obrazka
Tadeusz Zamłyński


W roku 2002:

Brak opisu obrazka
Zbigniew Męzik
Brak opisu obrazka
Bernard Smolarek
Brak opisu obrazka
Andrzej Nowak


W roku 2001:

Brak opisu obrazka
Czesława Sulnicka
Brak opisu obrazka
Franciszek Ligendza
Brak opisu obrazka
Emilia Sklorz


Regulamin przyznania nagrody "Róża Olesna"

 1. Nagroda "Róża Olesna" jest wyrazem społecznego uznania za szczególne osiągnięcia w działalności:
        a) społecznej, kulturalnej, oświatowej i sportowej,
        b) politycznej i samorządowej,
        c) gospodarczej i ochrony środowiska.
 2. Ustanowienie nagrody ma na celu wyróżnienie osób, ich działalności, twórczości, podkreślenia wybitnych osiągnięć, wyników, efektów pracy polegającej na popularyzowaniu pozytywnych wartości, działań wynikających z osobistego zaangażowania, poświęcenia, wytrwałości znacznie przekraczających etatowe, zawodowe i statutowe obowiązki.
 3. Kandydatem do nagrody może być każda osoba, niezależnie od miejsca zamieszkania.
 4. Kandydat do nagrody winien uzyskać poparcie 20 osób, udokumentowane podpisami z podaniem adresów.
 5. Za ważne zgłoszenie uznaje się tylko te, które zawierają pisemne uzasadnienie kandydatury.
 6. Nagrodzonym można być tylko raz w danej kategorii.
 7. Nagroda "Róża Olesna" przyznawana jest każdego roku po 1 w każdej kategorii. Nagroda może nie zostać przyznana w danej dziedzinie.
 8. Zgłoszenia należy kierować do Urzędu Miejskiego w Oleśnie w terminie do 31 maja każdego roku.
 9. O przyznaniu nagrody decyduje Burmistrz Olesna po zasięgnięciu opinii Kapituły składającej się z dotychczasowych laureatów.
 10. Nagrodę wręcza Burmistrz Olesna podczas uroczystości "Dni Olesna".
 11. Wnioski odrzucone nie będą zwracane.
Wersja XML