Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Honorowi i zasłużeni

Miasto Olesno przyznaje tytuły "Honorowego Obywatela Miasta" oraz medale "Zasłużonego dla Ziemi Oleskiej", które przeznaczone są dla osób o szczególnych zasługach dla promocji oleskiej ziemi.

Brak opisu obrazka

Miasto Olesno przyznało 5 tytułów "Honorowy Obywatel Miasta". Są to osoby w szczególny sposób zasłużone dla miasta i z im związane, będące jego ambasadorami niezależnie od miejsca swojego zamieszkania. 

W latach poprzednich ten honorowy tytuł otrzymali: Bernhard Jagoda, Wolfgang Weidel, Gerhard Kuss i prof. Franciszek Kokot. W 2001 roku 5 honorowym obywatelem Olesna został Ilkka Liukas - Fin, były dyrektor Firmy Oras Olesno.

Również w 2001 roku Rada Miejska w Oleśnie podjęła uchwałę na mocy której z okazji "Dni Olesna" przyznawana będzie "Róża Olesna" - złoty pierścień z wygrawerowaną różą. Jest to ukłon Oleśnian w stronę przedsiębiorczych, czy nie stroniących od prac społecznych na różnym polu mieszkańców Olesna. 

W roku 2003 honorowym obywatelem miasta został Jerzy Mierzwa (wieloletni insruktor tańca towarzyskiego).

W roku 2007 tytuł "Honorowego Obywatela Miasta Olesna" nadano Księdzu Prałatowi Zbigniewowi Donarskiemu (w latach 1983 – 2007 – Proboszcz Parafii pw. Bożego Ciała w Oleśnie).

W 2012 roku "Honorowego Obywatela Miasta Olesna" nadano Pani Erice Hahnwald - Zastępcy Burmistrza Arnsberga miasta partnerskiego Olesna. Dzięki Jej ogromnemu zaangażowaniu przez 20 lat zrealizowano wspólnie wiele inicjatyw partnerskich, a nasze partnerstwo sprawdziło się na wielu płaszczyznach np.: wymiany uczniowskie, kulturalne, samorządowe i obywatelskie.

 

Zasłużeni dla Ziemi Oleskiej 


Medale "Zasłużony dla Ziemi Oleskiej" przeznaczone są dla osób o szczególnych zasługach dla promocji oleskiej ziemi. 

Po raz pierwszy w historii przyznane zostały na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Oleśnie w dniu 26 lipca 2008 r., podczas oficjalnego otwarcia Jubileuszu VIII-wieków Olesna przez Burmistrza Olesna Sylwestra Lewickiego. Od tamtej pory Burmistrz Olesna corocznie przyznaje honorowe odznaki najbardziej zasłużonym dla ziemi oleskiej osobom.

Dotychczas otrzymali je:

Całe swoje życie związana z Olesnem, tu kończyła szkoły, a po studiach w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu na kierunku filologia polska, rozpoczęła pracę w Zespole Szkół im. Lotników Polskich. Prywatnie mężatka i mama dwojga dorosłych dzieci. Zawodowo – inicjatorka  i od 17 lat organizatorka Szkolnych Konfrontacji Teatralnych, które stały się wizytówką szkoły i cyklicznym wydarzeniem. Do udziału w konfrontacjach angażuje nie tylko uczniów, ale i absolwentów szkoły, którzy o swojej „profesor od polskiego” wypowiadają się w samych superlatywach. Dzięki pasji do wykonywanego zawodu
z łatwością uwrażliwia młodzież na literaturę i szeroko pojętą kulturę, czego efektem jest długa lista laureatów i finalistów Olimpiad Literatury i Języka Polskiego, Olimpiad Filozoficznych, Konkursów Krasomówczych, Ogólnopolskiego Konkursu Ojczyzna Polszczyzna i licznych konkursów recytatorskich. Obecnie zaangażowana jest w rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, projekt Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej.

Paryżanka z polskimi korzeniami - to dziś już w pełni obywatelka naszego miasta, kilkakrotnie prezentująca  swoją  twórczość na wystawach w  Oleśnie. Urodziła się w Bondy nieopodal Paryża. Tam ukończyła grafikę reklamową w Liceum Plastycznym. Po ukończeniu 18 roku życia  zdecydowała się pozostawić urokliwy Paryż i wybrała niewielkie Olesno, w którym mieszkała u swojej babci . W pierwszym roku skupiła się głównie na nauce języka polskiego. Zdobyła tytuł magistra sztuki na wydziale grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 2013 r. ukończyła studia podyplomowe na kierunku pedagogicznym, uzyskując uprawnienia do nauczania języka francuskiego i plastyki. Prowadzi indywidualne lekcje francuskiego i rysunku oraz lektorat j. francuskiego na  Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Wystawiała swoje prace w wielu miastach. Na wystawie „Trzy artystki z jednej krwi” w miejscowym muzeum zaprezentowała  obok prac babci i mamy swoje obrazy.  Obecnie prace tej artystycznej rodziny mogą Państwo podziwiać w Sali Kominkowej MDK,  także dzisiaj.  Jej  przepiękne „Maki” , wyłonione drogą konkursu,  eksponowane  były w Warszawie w Domu Artysty Plastyka – Galeria Lufcik  w 2011 r.  Należy do Związków Polskich Artystów Plastyków i do Domu Artystów w Paryżu. Została wyróżniona prestiżowym medalem przyznanym jej  przez Akademię Francuską pod patronatem Prezydenta Republiki Francuskiej. Tym samym artystka została członkiem francuskiego Towarzystwa Naukowego Sztuka- Nauka- Literatura zrzeszającego  tak wybitne postaci jak np.: Maria Skłodowska-Curie, Pierre Curie, Paul Claudel, bracia  Lumière,  i wielu, wielu innych.

Charyzmatyczny duszpasterz młodzieży urodził się w Tuchowie w województwie małopolskim. Rodem z  okolic Nowego Sącza, skąd pochodzą jego rodzice. Po urodzeniu zamieszkał z nimi w Kuźni Raciborskiej. Po przeprowadzeniu się do  Raciborza  pobierał tam naukę w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącym.  W tym czasie dużą pomocą w dojrzewaniu osobowym stała się dla niego także wspólnota parafialna, gdzie był ministrantem. Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu. 16 lutego 2011 roku został posłany do parafii Bożego Ciała w Oleśnie, aby podjąć praktykę przed święceniami kapłańskimi,  które przyjął 11 czerwca z rąk ks. bp Andrzeja Czai. Z naszym miastem związany jest od 6 lat. Z ogromnym zaangażowaniem kieruje   wspólnotą Odnowy w Duchu św. w oleskiej parafii i animował wiele duszpasterskich przedsięwzięć dla miejscowej młodzieży jak wyjazdy na Spotkania Młodych w  Lednicy, czuwania, koncerty uwielbienia, pielgrzymki, Cross Tour.  Był porywającym  organizatorem wyjazdu oleskiej młodzieży na spotkanie z Papieżem Franciszkiem podczas ubiegłorocznych Światowych Dni Młodzieży Krakowie.  Kierował organizacją Dni Diecezji poprzedzających Światowe Dni Młodzieży podczas których rok termu Olesno gościło ponad stu pielgrzymów z  Peru Meksyku i Niemiec.  W 2016 r. został „Bohaterem Katechezy Diecezji Opolskiej”  wygrywając  plebiscyt zorganizowany przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Opolu wraz z „Gościem Niedzielnym.”  Niezwykle życzliwy, serdeczny i pełen entuzjazmu w kontaktach z ludźmi. Jak sam mówi, spotkania z parafianami, traktuje jako wielki i cenny dar na drodze swojego życia.

Nauczyciel dyplomowany, ojciec czworga dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Instruktor piłki nożnej, lekkiej atletyki i trener klasy II piłki siatkowej. Swą postawą i wielkim zaangażowaniem daje bardzo dobry przykład młodym ludziom.  Wszystkie realizowane  przedsięwzięcia, są skierowane na prawidłowy rozwój młodzieży, szkoły i środowiska lokalnego. W kilkunastoletniej pracy często osiągał sukcesy na krajowych i regionalnych szczeblach rozgrywek sportowych, głównie w lekkiej atletyce. Jego wychowanka Anna Wloka reprezentuje Polskę w pchnięciu kulą. W Mistrzostwach Świata w Singapurze zajęła III miejsce. Za wyróżniającą pracę wielokrotnie nagradzany nagrodami burmistrza i dyrektora szkoły. W plebiscycie Nowej Trybuny Opolskiej na sportowca roku 2016, uzyskał I miejsce w kategorii najpopularniejszego nauczyciela powiatu oleskiego. Jest współautorem innowacji polegającej na utworzenie klas sportowych funkcjonujących  w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Oleśnie, autorem programu koła sportowego w ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka”. Jest współorganizatorem Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” oraz „Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora PG nr 1w Oleśnie, a od 2017 roku Komandorem Oleskich Ulicznych Biegów Pokoju. Z pasją oddany swojej pracy. Zawód nauczyciela wuefu wypełnia po mistrzowsku, swoją aktywnością często wykraczając  poza powierzone mu obowiązki. Jest osobą twórczą, otwartą i życzliwą w kontaktach interpersonalnych.

Wersja XML