Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Honorowi i zasłużeni

Miasto Olesno przyznaje tytuły "Honorowego Obywatela Miasta" oraz medale "Zasłużonego dla Ziemi Oleskiej", które przeznaczone są dla osób o szczególnych zasługach dla promocji oleskiej ziemi.

69_0_large.jpeg

Miasto Olesno przyznało 5 tytułów "Honorowy Obywatel Miasta". Są to osoby w szczególny sposób zasłużone dla miasta i z im związane, będące jego ambasadorami niezależnie od miejsca swojego zamieszkania. 

W latach poprzednich ten honorowy tytuł otrzymali: Bernhard Jagoda, Wolfgang Weidel, Gerhard Kuss i prof. Franciszek Kokot. W 2001 roku 5 honorowym obywatelem Olesna został Ilkka Liukas - Fin, były dyrektor Firmy Oras Olesno.

Również w 2001 roku Rada Miejska w Oleśnie podjęła uchwałę na mocy której z okazji "Dni Olesna" przyznawana będzie "Róża Olesna" - złoty pierścień z wygrawerowaną różą. Jest to ukłon Oleśnian w stronę przedsiębiorczych, czy nie stroniących od prac społecznych na różnym polu mieszkańców Olesna. 

W roku 2003 honorowym obywatelem miasta został Jerzy Mierzwa (wieloletni instruktor tańca towarzyskiego).

W roku 2007 tytuł "Honorowego Obywatela Miasta Olesna" nadano Księdzu Prałatowi Zbigniewowi Donarskiemu (w latach 1983 – 2007 – Proboszcz Parafii pw. Bożego Ciała w Oleśnie).

W 2012 roku "Honorowego Obywatela Miasta Olesna" nadano Pani Erice Hahnwald - Zastępcy Burmistrza Arnsberga miasta partnerskiego Olesna. Dzięki Jej ogromnemu zaangażowaniu przez 20 lat zrealizowano wspólnie wiele inicjatyw partnerskich, a nasze partnerstwo sprawdziło się na wielu płaszczyznach np.: wymiany uczniowskie, kulturalne, samorządowe i obywatelskie.

 

Zasłużeni dla Ziemi Oleskiej 


Medale "Zasłużony dla Ziemi Oleskiej" przeznaczone są dla osób o szczególnych zasługach dla promocji oleskiej ziemi. 

Po raz pierwszy w historii przyznane zostały na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Oleśnie w dniu 26 lipca 2008 r., podczas oficjalnego otwarcia Jubileuszu VIII-wieków Olesna przez Burmistrza Olesna Sylwestra Lewickiego. Od tamtej pory Burmistrz Olesna corocznie przyznaje honorowe odznaki najbardziej zasłużonym dla ziemi oleskiej osobom.

Dotychczas otrzymali je:

Całe swoje życie związana z Olesnem, tu kończyła szkoły, a po studiach w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu na kierunku filologia polska, rozpoczęła pracę w Zespole Szkół im. Lotników Polskich. Prywatnie mężatka i mama dwojga dorosłych dzieci. Zawodowo – inicjatorka  i od 17 lat organizatorka Szkolnych Konfrontacji Teatralnych, które stały się wizytówką szkoły i cyklicznym wydarzeniem. Do udziału w konfrontacjach angażuje nie tylko uczniów, ale i absolwentów szkoły, którzy o swojej „profesor od polskiego” wypowiadają się w samych superlatywach. Dzięki pasji do wykonywanego zawodu
z łatwością uwrażliwia młodzież na literaturę i szeroko pojętą kulturę, czego efektem jest długa lista laureatów i finalistów Olimpiad Literatury i Języka Polskiego, Olimpiad Filozoficznych, Konkursów Krasomówczych, Ogólnopolskiego Konkursu Ojczyzna Polszczyzna i licznych konkursów recytatorskich. Obecnie zaangażowana jest w rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, projekt Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej.

Paryżanka z polskimi korzeniami - to dziś już w pełni obywatelka naszego miasta, kilkakrotnie prezentująca  swoją  twórczość na wystawach w  Oleśnie. Urodziła się w Bondy nieopodal Paryża. Tam ukończyła grafikę reklamową w Liceum Plastycznym. Po ukończeniu 18 roku życia  zdecydowała się pozostawić urokliwy Paryż i wybrała niewielkie Olesno, w którym mieszkała u swojej babci . W pierwszym roku skupiła się głównie na nauce języka polskiego. Zdobyła tytuł magistra sztuki na wydziale grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 2013 r. ukończyła studia podyplomowe na kierunku pedagogicznym, uzyskując uprawnienia do nauczania języka francuskiego i plastyki. Prowadzi indywidualne lekcje francuskiego i rysunku oraz lektorat j. francuskiego na  Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Wystawiała swoje prace w wielu miastach. Na wystawie „Trzy artystki z jednej krwi” w miejscowym muzeum zaprezentowała  obok prac babci i mamy swoje obrazy.  Obecnie prace tej artystycznej rodziny mogą Państwo podziwiać w Sali Kominkowej MDK,  także dzisiaj.  Jej  przepiękne „Maki” , wyłonione drogą konkursu,  eksponowane  były w Warszawie w Domu Artysty Plastyka – Galeria Lufcik  w 2011 r.  Należy do Związków Polskich Artystów Plastyków i do Domu Artystów w Paryżu. Została wyróżniona prestiżowym medalem przyznanym jej  przez Akademię Francuską pod patronatem Prezydenta Republiki Francuskiej. Tym samym artystka została członkiem francuskiego Towarzystwa Naukowego Sztuka- Nauka- Literatura zrzeszającego  tak wybitne postaci jak np.: Maria Skłodowska-Curie, Pierre Curie, Paul Claudel, bracia  Lumière,  i wielu, wielu innych.

Charyzmatyczny duszpasterz młodzieży urodził się w Tuchowie w województwie małopolskim. Rodem z  okolic Nowego Sącza, skąd pochodzą jego rodzice. Po urodzeniu zamieszkał z nimi w Kuźni Raciborskiej. Po przeprowadzeniu się do  Raciborza  pobierał tam naukę w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącym.  W tym czasie dużą pomocą w dojrzewaniu osobowym stała się dla niego także wspólnota parafialna, gdzie był ministrantem. Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu. 16 lutego 2011 roku został posłany do parafii Bożego Ciała w Oleśnie, aby podjąć praktykę przed święceniami kapłańskimi,  które przyjął 11 czerwca z rąk ks. bp Andrzeja Czai. Z naszym miastem związany jest od 6 lat. Z ogromnym zaangażowaniem kieruje   wspólnotą Odnowy w Duchu św. w oleskiej parafii i animował wiele duszpasterskich przedsięwzięć dla miejscowej młodzieży jak wyjazdy na Spotkania Młodych w  Lednicy, czuwania, koncerty uwielbienia, pielgrzymki, Cross Tour.  Był porywającym  organizatorem wyjazdu oleskiej młodzieży na spotkanie z Papieżem Franciszkiem podczas ubiegłorocznych Światowych Dni Młodzieży Krakowie.  Kierował organizacją Dni Diecezji poprzedzających Światowe Dni Młodzieży podczas których rok termu Olesno gościło ponad stu pielgrzymów z  Peru Meksyku i Niemiec.  W 2016 r. został „Bohaterem Katechezy Diecezji Opolskiej”  wygrywając  plebiscyt zorganizowany przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Opolu wraz z „Gościem Niedzielnym.”  Niezwykle życzliwy, serdeczny i pełen entuzjazmu w kontaktach z ludźmi. Jak sam mówi, spotkania z parafianami, traktuje jako wielki i cenny dar na drodze swojego życia.

Nauczyciel dyplomowany, ojciec czworga dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Instruktor piłki nożnej, lekkiej atletyki i trener klasy II piłki siatkowej. Swą postawą i wielkim zaangażowaniem daje bardzo dobry przykład młodym ludziom.  Wszystkie realizowane  przedsięwzięcia, są skierowane na prawidłowy rozwój młodzieży, szkoły i środowiska lokalnego. W kilkunastoletniej pracy często osiągał sukcesy na krajowych i regionalnych szczeblach rozgrywek sportowych, głównie w lekkiej atletyce. Jego wychowanka Anna Wloka reprezentowała Polskę w pchnięciu kulą. W Mistrzostwach Świata w Singapurze zajęła III miejsce. Za wyróżniającą pracę wielokrotnie nagradzany nagrodami burmistrza i dyrektora szkoły. W plebiscycie Nowej Trybuny Opolskiej na sportowca roku 2016, uzyskał I miejsce w kategorii najpopularniejszego nauczyciela powiatu oleskiego. Jest współautorem innowacji polegającej na utworzenie klas sportowych funkcjonujących  w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Oleśnie, autorem programu koła sportowego w ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka”. Jest współorganizatorem Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” oraz „Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora PG nr 1w Oleśnie, a od 2017 roku Komandorem Oleskich Ulicznych Biegów Pokoju. Z pasją oddany swojej pracy. Zawód nauczyciela wuefu wypełnia po mistrzowsku, swoją aktywnością często wykraczając  poza powierzone mu obowiązki. Jest osobą twórczą, otwartą i życzliwą w kontaktach interpersonalnych.

Oleska poetka, na stałe związana z Olesnem, w Oleśnie urodzona, w Oleśnie uczęszczała do szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego. Po ukończeniu Studium Nauczycielskiego w Raciborzu rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej w Sternalicach. W 1972r. ukończyła Studium Finansowe w Opolu, po czym studiowała prawo administracyjne w Katowicach, co dało jej podstawy do zatrudnienia w administracji państwowej.

Przez 34 lata pracowała w Urzędzie Miejskim w Oleśnie jako inspektor ds. podatkowych. Na emeryturze oddała się całkowicie swojej pasji jaką jest poezja. Niewątpliwie inspiracją do pisania wierszy stały się problemy ze zdrowiem, które zredefiniowały jej stosunek do życia. Pierwsze wierszyki tworzyła już w dzieciństwie.

Już jako dojrzała poetka wydała w przeciągu 10 lat 4 tomiki wierszy: „Nie martw się jutrem”, „ Myśli nadzieją kołysane’’, „Jak pozbierać szczęście” oraz „Z życia wzięte”. Swoje wiersze określa „nutkami z życia wziętymi”, bo niosą pozytywne przesłanie dla wszystkich pokoleń, zarówno dla młodych jak i dla seniorów. Ma za sobą cztery spotkania autorskie, jedno w Bibliotece Publicznej w Oleśnie, trzy na Uniwersytecie Opolskim. Od 12 lat dokumentuje jako kronikarz działalność Stowarzyszenia Integracyjnego „Bądźmy Razem” w Oleśnie.

Współpracuje ze Środowiskowym Domem Opieki w Sowczycach oraz Warsztatami Terapii Zajęciowej w Oleśnie – to moi Przyjaciele- tak mówi o ludziach doświadczonych niepełnosprawnością. Od trzech lat przewodniczy Miejskiej Radzie Seniorów w Oleśnie jako jej przewodnicząca. Prowadzi w imieniu Miejskiej Rady Seniorów Gminny Ośrodek Wsparcia Dziennego, współpracując z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Polskim Związkiem Emerytów Rencistów i Inwalidów, Kołem Niewidomych, które uhonorowało ją w 2017 odznaką ”Przyjaciela Niewidomych”. Jest bardzo zaangażowaną społecznie, wrażliwą, ciepłą i serdeczną osobą.

Podskarbi gminy Olesno. Związany z Ziemią Oleską poprzez miejsce urodzenia- Sternalice, gdzie ukończył szkołę podstawową. Absolwent Technikum Rachunkowości Rolnej w Oleśnie, Akademii Rolniczej na kierunku ekonomika rolnictwa oraz Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego we Wrocławiu.

Pracę zawodową rozpoczął w Zasadniczej Szkole Rolniczej w Pawłowicach. Od 1977 roku przez ponad 13 lat pełnił funkcję Naczelnika Gminy w Radłowie. Swoje wykształcenie finansowe pogłębiał w pracy w Narodowym Banku Polskim, następnie w Banku Śląskim O/Olesno i Centrala w Katowicach.

Od 1987 roku wraz z rodziną zamieszkał w Oleśnie na osiedlu Walce. W 1997 r. został powołany przez Radę Miejską w Oleśnie na stanowisko Skarbnika Gminy. Przez 20 był skutecznym strażnikiem gminnego budżetu. W ubiegłym roku przeszedł na emeryturę. Jak sam ocenia – szczególnie owocne i pracowite były trzy ostatnie kadencje, od roku 2006. Była to dynamiczna dekada –realizacji wielu dużych zadań inwestycyjnych: np. zadanie z największym montażem finansowym tj. zrealizowana z powodzeniem kryta pływalnia ”Oleska Laguna”.

Jako młody stażem emeryt nadal jest skarbnikiem, nadzorującym finanse domowe i społecznym skarbnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Oleśnie. Na emeryturze więcej czasu poświęca wnukom i realizuje swoje zainteresowania: jak czytanie książek, oglądanie filmów czy wycieczki krajoznawcze z rodziną. Udziela się w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym oraz w Związku Emerytów i Rencistów.

„Wszystko dla dzieci” to przesłanie przyświecało jej od zawsze. W rodzinnym mieście Kluczborku ukończyła Liceum Ogólnokształcące. Zawodu nauczyciela oraz dobrego warsztatu pracy nauczyła się w Studium Nauczycielskim w Prudniku.

Studiowała pedagogikę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie i ukończyła studia podyplomowe z zarządzania dla oświatowej kadry kierowniczej. Pracowała w przedszkolach: w Kopicach w Borkach Wielkich i w Oleśnie.

Od 1994 r., przez 24 lata, pełniła funkcję dyrektora Żłobka Miejskiego w Oleśnie. Wzorowo i wyjątkowo sumiennie wykonywała swoje obowiązki, rzetelnie oraz fachowo koordynowała i nadzorowała pracę Żłobka Miejskiego, zapewniając tym samym pełną realizację celów i zadań kierowanej przez siebie instytucji, w tym wysokie standardy świadczeń opiekuńczo-edukacyjnych dla dzieci do lat 3.

Racjonalnie prowadziła gospodarkę finansów publicznych i skutecznie zabiegała o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych. Była inicjatorem bądź współrealizatorem: organizacji uroczystości, zajęć otwartych, wystaw, spotkań opłatkowych, spotkań z ludźmi ciekawych zawodów, konkursów, festynu rodzinnego, kiermaszy Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych, przedstawień teatralnych i Jasełek w wykonaniu dzieci, akcji sadzenia drzew, „Cała Polska czyta dzieciom”, „Zdrowo jemy zdrowo żyjemy” oraz akcji zbierania nakrętek dla chorych dzieci.

Z jej inicjatywy przeprowadzono termomodernizację obiektu Żłobka Miejskiego wraz z odnawialnymi źródłami energii, przebudowano kotłownię z węglowej na gazową i wykonano prace remontowe pomieszczeń użytkowych dla dzieci i personelu. Swym zaangażowaniem oraz zdyscyplinowaną pracą zawodową znacznie przyczyniła się do rozwoju kierowanej przez siebie placówki. W okresie 41 lat pracy zawodowej zawsze była otwarta na nowe wyzwania.

Działa społecznie jako członek Ludowego Zespołu Sportowego Borki Wielkie (od 2003 r.), Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Borki Wielkie (od 2008 r.) i Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” (od 2008 r.). Jak sama podkreśla: Satysfakcji z wykonywanej pracy dostarczał mi zawsze uśmiech dzieci oraz ugruntowanie dobrego imienia żłobka w opinii oleśnian.

Jej motto brzmi: „Z książką osiągniesz każdy cel”.

Absolwentka kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od sierpnia 1978 r. pracuje w Oleskiej Bibliotece Publicznej. W 1999 r. została dyrektorem tej placówki prowadząc szeroką działalność edukacyjną i kulturalną: lekcje biblioteczne, szkolenia, imprezy, zajęcia w czasie ferii i wakacji, wystawy, konkursy, bookcrossingi, „głośne czytania”, happeningi, Dyskusyjny Klub Książki, spotkania autorskie z twórcami lokalnymi oraz ze znanymi polskimi pisarzami, m.in.: z Wandą Chotomską, Markiem Krajewskim, Barbarą Kosmowską, Pawłem Beręsewiczem, Janem Grzegorczykiem, Małgorzatą Gutowską-Adamczyk, Wojciechem Widlakiem, Jackiem Dehnelem, Hanną Cygler, Jackiem Hugo-Baderem, Elżbietą Dzikowską, Jackiem Podsiadło, Tomaszem Różyckim.

Jest koordynatorką i organizatorką akcji promujących czytelnictwo: Tydzień Bibliotek, Noc w Bibliotece, Tydzień Czytania Dzieciom, Narodowe Czytanie. Stale współpracuje z instytucjami kultury i oświaty gminy Olesno, organizacjami i stowarzyszeniami organizując Spotkania z żywym słowem, Spotkania z pasjami, fundacjami – KLUCZ, Wielka Liga Czytelników, ABCXXI, zaczytani.pl. Współorganizowała ogólnopolskie konkursy Wielka Liga Czytelników, Ogólnopolski Konkurs Poetycki SZUFLADA w Oleśnie.

Uczestniczyła w bardzo wielu projektach dla bibliotek. Za priorytetowe zadanie postawiła sobie rozszerzenie usług bibliotecznych dla różnych grup czytelników. Podjęła wiele działań ułatwiających dostęp do zbiorów czytelnikom niepełnosprawnym. Przykładem jest tu uruchomienie usługi Książka na telefon i utworzenie w czytelni specjalnego stanowiska komputerowego dla osób z dysfunkcją wzroku.

Stale troszczy się o rozwój czytelnictwa w gminie. Dzięki temu w Rankingu Bibliotek w 2017 roku zajęła II miejsce w województwie opolskim i 67 w kraju. W 2004 r. otrzymała wyróżnienie Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury. W 2015 r. odznaczona została Złotym Medalem za Długoletnią Pracę. Dzięki jej staraniom Oleska Biblioteka Publiczna otrzymała nagrodę główną za udział w konkursie Biblioteka dla lokalnej społeczności w ramach Programu Rozwoju Bibliotek oraz Certyfikat Biblioteka z pasją za zapewnienie użytkownikom włączenia do świata cyfrowej edukacji.

W latach 2017-2018 przeprowadziła gruntowny remont gmachu biblioteki stawiając placówkę w szeregu najnowocześniejszych.

Oleski Maestro w spódnicy. Od 1998 roku prowadzi własną działalność gospodarczą. Była instruktorem zespołu śpiewaczego w Gorzowie Śl. „Gorzowianki”, a od 9 lat jest instruktorką w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie i dyrygentką miejskiego chóru „Olensis”, z którym koncertuje także w miastach partnerskich Olesna w Arnsbergu i Zalakaros.

Jest inicjatorką i główną organizatorką imprezy charytatywnej „Dla Ciebie ,Mamo”. Przy okazji tego koncertu organizuje bezpłatne badania profilaktyczne np.: badanie ciśnienia krwi, badania spirometryczne, mieszkanki Olesna mogą zrobić na miejscu bezpłatne badania mammograficzne.

Zaprasza także lekarzy specjalistów do wygłaszania prelekcji dotyczących zdrowia. Corocznie organizuje także koncert „Wielopokoleniowe kolędowanie” w zabytkowej kaplicy starego szpitala. Chór „Olensis” na trwałe zapisał się na kulturalnej mapie Olesna uświetniając wiele imprez lokalnych. Stworzony przez nią chór prezentuje zróżnicowany repertuar, obejmujący utwory muzyki różnych epok – od średniowiecza po dzieła kompozytorów współczesnych, pieśni ludowe, patriotyczne i sakralne. Dzięki wytężonej pracy, zaangażowaniu i miłości do muzyki, chór wspaniale się rozwija i przynosi dumę naszemu miastu, a przede wszystkim każdemu, kto odważył się przyjść na pierwszą próbę … i pozostał. „Chórzystą zostaje się bowiem na całe życie”- taka jest dewiza dyrygentki chóru „Olensis”.

Oleśnianin z urodzenia i zamiłowania, który dzieciństwo spędził w pobliskim Łowoszowie. Tam rozpoczął edukację w szkole podstawowej, a następnie kształcił się w Technikum Budowlanym w Opolu w oddziale o specjalności „Drogi i mosty kołowe”. Ukończył studia na Uniwersytecie Opolskim zwieńczone tytułem magistra ekonomii.

Całe zawodowe życie związał z budownictwem drogowym i mostowym uczestnicząc w projektowaniu, remontach i budowie wielu dróg, mostów i chodników w Gminie Olesno i poza nią. Jest członkiem Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W lipcu tego roku minęło 39 lat nieprzerwanej pracy w drogownictwie i to zarówno w wykonawstwie, nadzorze jak i w administracji drogowej.

Ostatnio pracuje w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Kluczborku. Pełnił ważkie funkcję samorządowe jako wieloletni radny oraz przewodniczący Rady Powiatu Oleskiego. Jest czynnym strażakiem pełniącym funkcję wiceprezesa Zarządu Gminnego i Członka Prezydium Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Kocha gołębie – jest wiceprezesem oddziału w Kluczborku i prezesem Sekcji Olesno Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. Jego pasją jest także wędkarstwo toteż został wiceprezesem zarządu Okręgu w Opolu i wiceprezesem zarządu Koła Olesno Miasto Polskiego Związku Wędkarskiego.

Swoje sportowe fascynacje realizował jako prezes zarządu Oleskiego Klubu Sportowego i członek zarządu kilku kadencji. Cieszy się udaną rodziną, a szczególnie wnukami. Jest także zapalonym kolekcjonerem i pasjonatem historii lokalnej.

Od zawsze społecznik, który wyznaje zasadę, że lepiej zgrzeszyć nadmiarem dobroci i empatii, niż nadmiarem kalkulacji i nieufności. Absolwentka Liceum Medycznego w Brzegu. W 1995 r. obroniła pracę magisterską na Uniwersytecie Jagiellońskim na wydziale socjologii ze specjalnością pracy socjalnej “Postawy charytatywne młodzieży na przykładzie grupy oazowej ruchu Światło i Życie”.

Pracowała jako pielęgniarka w Szpitalu Rejonowym w Oleśnie (jeszcze w starym szpitalu) oraz jako Naczelna pielęgniarka w Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu. Do 2009 r. pełniła funkcję Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Oleśnie.

Była koordynatorem wielu projektów dla osób niepełnosprawnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 2009 r. – jest prezesem Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Oleśnie, który dzięki jej determinacji i zaangażowaniu ciągle się rozwija. Z bogatej oferty edukacyjno–kulturalno–informacyjnej skorzystało ponad 300 osób. W ofercie Stowarzyszenia jest nauka języków obcych, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia komputerowe, taneczne, wyjazdy do muzeów, filharmonii.

Wraz z zespołem redakcyjnym wydawała czasopismo – „Oleska Popołudniówka” – Magazyn nie tylko dla seniorów”. Aktualnie jest koordynatorką projektu „ Jak dobrze mieć sąsiada” finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności poprzez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Nagrodzona Odznaką Honorową Polskiego Związku Rencistów i Inwalidów za szczególne zasługi dla Związku.

Oleśnianin z urodzenia, ojciec i dziadek siedmiorga wnucząt. Z zawodu elektryk, zawodowo najdłużej związany z firmą LAS FORM w Oleśnie, gdzie pracował aż do emerytury przez trzydzieści lat. Jest społecznym opiekunem sanktuarium św. Anny, które zostało wpisane na prestiżową listę Pomników Historii.

Od rana do wieczora, na każde zawołanie, na każdy telefon otwiera zabytkowy kościół licznie zdążającym turystom, pielgrzymom i gościom, służąc radą, nierzadko opowiada o historii i kulcie tego miejsca, dogląda, nadzoruje prace restauracyjne, sprząta, pielęgnuje ten kwiat- naszą oleską różę zaklętą w drewno. Kocha ten Skarb Ziemi Oleskiej i żyje jego rytmem. W jesieni swojego życia jest na ordynansach u Oleskiej Anienki.

Związany z Lublińcem ojciec harcerstwa tej Ziemi. Ukończył Akademię Rolniczą w Poznaniu, Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Katowicach oraz Wyższą Szkołę Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu. Od 1978r. zawodowo związany z Kombinatem PGR w Koszęcinie, gdzie był zastępcą dyrektora do spraw technicznych. Od 1990 r. pełnił funkcję kierownika warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcąco–Technicznych w Lublińcu. Jego prawdziwą życiową pasją jest harcerstwo. Od pierwszego obozu harcerskiego, w którym jako pięciolatek uczestniczył z rodzicami do dnia dzisiejszego. Był wieloletnim charyzmatycznym Komendantem Hufca w Lublińcu. Jednym z twórców Ośrodka Harcerskiego w Kokotku, miejsca, które tętni życiem w środku lasu, miejsca o prawdziwym harcerskim wymiarze, które wychowało całe zastępy młodych oddanych idei polskiego skautingu. Dzięki jego zaangażowaniu w 2008 r. reaktywowana została działalność harcerska w Oleśnie, czego efektem jest powstanie w 2010 r. szczepu FENIKS. Jest Kawalerem Orderu Uśmiechu, nagrodzonym medalem Komisji Edukacji Narodowej i Krzyżem zasługi dla ZHP.


W 2020 roku medali nie przyznano.


Określana mianem oleskiego van Gogha tworzy od kilku dekad różnorodne w formie, pełne spokoju, afirmacji życia, kontemplacji światła, pastelowej subtelnej kolorystyki tworzy obrazy- olejne, rysunki piórem, linoryty, akwarele. Zorganizowała 13  ekspozycji swojego malarstwa w rodzinnym mieście, a każda wystawa to smakowite pralinki wytrawnej bombonierki, którymi delektują się  wielbiciele jej talentu i kochający sztukę.

Rysuje, maluje, tworzy od niepamiętnych czasów, od dzieciństwa uwieczniając swój zachwyt nad przyrodą, uprawia malarstwo sztalugowe, rysunek, grafikę warsztatową i ceramikę unikatową.  Jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Opolu. Studia ukończyła w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Jako pracownik terapeutyczny Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz instruktorka plastyki w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie rozbudzała pasje artystyczne wśród dzieci i młodzieży i ma całe zastępy wychowanków. 

Eksponowała swoje prace  na wystawach w oleskim Miejskim Domu Kultury, Muzeum Regionalnym, w częstochowskich galeriach sztuki,  w Bibliotece Publicznej we Wrocławiu.

Związana jest z Klubem Plastyków Nieprofesjonalnych przy MDK, uczestniczy w plenerach malarskich, eksponując swoje prace podczas wystaw. Jej linoryty były ilustracją rozdziału poświęconego dżumie w książce: „Kościół św. Rocha, Rozalii i Sebastiana w Grodzisku”, wydaje kalendarze i albumy ze zdjęciami swoich obrazów.

Urodził się w Ustce, jako sześciolatek wraz z rodzicami przyjechał do Olesna i związał się z naszym miastem po dzień dzisiejszy. Tutaj ukończył szkołę zawodową , kształcąc się jednocześnie w szkole zegarmistrzowskiej w Krakowie ( dzisiaj takich szkół już nie ma). W 1971 r. otworzył zakład zegarmistrzowski, który nieprzerwanie funkcjonuje 50 lat. Stworzył miejsce, które nadaje rytm czasowi,  w którym bije serce zegara,  przypominając, że każda chwila życia jest cudem i tajemnicą.  Sam uosabia to wszystko, co wiąże się z etosem pracy mistrza umiejącego łączyć  tradycję i nowoczesność.  Pełen profesjonalizm, miła obsługa, niemal familiarna atmosfera małego zakładu, pielęgnującego najlepsze zegarmistrzowskie tradycje.

Drugą jego pasją jest turystyka. Przemierzył szlaki górskie od Bieszczad do Kotliny Górskiej.  Jest założycielem i wieloletnim prezesem Klubu Turystyki Kwalifikowanej PTTK, mającym na celu propagowanie turystyki pieszej i górskiej. Organizował wiele obozów wędrownych i  wycieczek górskich  korzystając głównie ze schronisk PTTK i PTSM . Te wyprawy mają magiczną moc uzdrawiania duszy i zdecydowanie pomagają zdystansować się do problemów dnia codziennego.

Krótkofalarstwo  jest niezwykle piękną pasją wielu ludzi, która daje możliwość posiadania własnej radiostacji, prowadzenia korespondencji radiowych z całym światem przy wykorzystaniu swojego indywidualnego znaku, oraz doskonaleniu znajomości języków obcych. Posiadając nowoczesne urządzenia nadawczo-odbiorcze, każdy posiadacz licencji ma możliwość do natychmiastowego nawiązania łączności drogą radiową z dowolnym zakątkiem kraju czy świata, dzięki czemu służy społeczeństwu, własnemu krajowi, a często i społeczności międzynarodowej. Pomoc krótkofalowców okazuje się nieraz zbawienna, a czasem bywa wcześniejsza i sprawniejsza niż pomoc innych służb łączności.

Oleski Klub Krótkofalowców, zrzesza 28 członków z kilku województw. Jego wieloletnim prezesem jest p. Marek Czarnecki. O pasji, zaangażowaniu i umiejętnościach naszych krótkofalowców  świadczą ich sukcesy, a oto niektóre z nich:

- trzykrotne zajęcie I miejsca w Światowych Zawodach Krótkofalowych przeprowadzanych emisjami cyfrowymi.

- wielokrotne zwycięstwa w zawodach krajowych, które polegają na nawiązaniu jak największej ilości połączeń w określonym czasie

Ostatnio klub  oleskich miłośników krótkich fal  zdobył  puchar w zawodach organizowanych przez światowy związek krótkofalowców IARU Międzynarodową Unię Radioamatorską z siedzibą w Genewie.

Medal odebrali - p. Andrzej Jagła, p. Janusz Szlosarczyk i jego syn Paweł Szlosarczyk.


Jest wybitnym oleskim artystą, którego aranżacje plastyczne zdobiły wszystkie ważne uroczystości lokalne m.in.: Jubileusz VIII wieków Olesna, IV Krajową Konferencję „Samorządy RP dla Jana Pawła II”, koncerty Szkoły Muzycznej i Wind Bandu, Dni Olesna, imprezy w Miejskim Domu Kultury i miejscowym Muzeum. Ukończył wydział grafiki warsztatowej na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, od 1996 r. działał w Klubie Artystów Nieprofesjonalnych przy Miejskim Domu Kultury w Oleśnie. W 2001 roku powołał Stowarzyszenie Twórców Ziemi Oleskiej, gdzie jako prezes organizował warsztaty malarskie i plenery we współpracy z opolskim i myszkowskim środowiskiem artystów. Od 2015 r. jest członkiem Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich. Toteż wyjeżdża często na plenery w kraju i zagranicą. Zaczynał jako dekorator witryn placówek handlowych, parał się malarstwem olejnym, grafiką, projektowaniem graficznym, a obecnie wraz z p. Jackiem Małeckim prowadzi Pracownię Reklamy. Pracował w szkołach z młodzieżą, wystawiał swoje prace m.in. w Miejskim Domu Kultury, w Oleskiej Bibliotece Publicznej, w Oleskim Muzeum Regionalnym, a także w różnych galeriach i ośrodkach kultury, wystawiał swoje dzieła w Niemczech i na wystawie w Krakowie na EWCS – Europejskim Sympozjum Akwarelistów. W bieżącym roku jego akwarela prezentowana była we Francji na wystawie Global Art Connection Watercolor Exposition France, gdzie w grupie ponad 2 tys. akwarelistów została wyróżniona certyfikatem wśród 50 najlepszych akwareli o tematyce architektura. Dzięki swojemu ogromnemu talentowi i pasji przyczynia się do pielęgnowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Oleskiej.

Kieruje firmą, która na stałe wpisała się w oblicze oleskiej gastronomii pielęgnując lokalne dziedzictwo kulinarne. Florystka, żona i mama, wówczas niezwiązana z branżą gastronomiczną i hotelarską, w 1997 r. podjęła się bardzo ambitnego zadania – postanowiła przyjąć wyzwanie i objęła stanowisko Dyrektora Hotelu Olesno. Poprzez spójne połączenie umiejętności kulinarnych nabytych już we wczesnych latach młodzieńczych, ze świeżością pomysłów z determinacją oraz otwartością na nowe doświadczenia, umiejętnie zarządzała obiektem aż do 2002 r, kiedy to zdecydowała się na przejęcie go na własność. Położony na wzgórku wśród zieleni Hotel Olesno działa już ponad 25 lat, utrzymując kategorię obiektu 3-gwiazdowego z wyśmienitą bazą kulinarną i ofertą hotelarską wzbogaconą o letni taras i altanę, w którym zjemy pysznie od klasyki po innowacje kulinarne w stylowo zaaranżowanej przestrzeni. Stworzyła miejsce, które tętni energią, koncentruje się nie tylko wokół kuchni, ale także kultury, czy sztuki – jest swoistym centrum życia towarzyskiego, ważnych wydarzeń i dyskusji – staje się więc miejscem, które łączy ludzi w Oleśnie. Jest przykładem przedsiębiorczości w kobiecym wydaniu, gdzie praca staje się pasją i ogromną częścią życia. 


 

Wersja XML