Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie uruchomienia systemów alarmowania i ostrzegania w gminie Olesno na czas jednej minuty w dniu 1 sierpnia 2022 r.

Komunikat

w sprawie uruchomienia systemów alarmowania i ostrzegania w gminie Olesno

na czas jednej minuty w dniu 1 sierpnia 2022 r. o godz. 17:00

 

Na podstawie § 10 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96) informuję, że w dniu 1 sierpnia 2022 r. o godz. 17:00 na terenie gminy Olesno odbędzie się trening uruchomiania systemów alarmowania i ostrzegania, przy wykorzystaniu akustycznego sygnału alarmowego – użyciu ciągłego dźwięku syreny w okresie jednej minuty.

Włączenie syren alarmowych upamiętni 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

 

Szef Obrony Cywilnej Gminy Olesno

Burmistrz Olesna

/ - /

Sylwester Lewicki

Wersja XML