Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dzień Ochrony Środowiska z grą "Ahoj PrzyRodo"

9 i 10 czerwca 2022 r., dwie grupy uczniów z klasy trzeciej z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Oleśnie, wzięły udział w grze terenowej pn. "Olescy poszukiwacze bioróżnorodności". Przewodnikiem dzieci był Pan Maksymilian Dobosz, który prowadząc przez pola, łąki i tereny miejskie, opowiedział uczniom wiele ciekawostek przyrodniczych. 

Każdy młody przyrodnik został wyposażony w niezbędne akcesoria - lornetkę, lupę, kompas oraz atlas przyrodniczy.

Brak opisu obrazka

Gra jest jednym z zadań projektu "Ochrona ekosystemów wodnych w województwie opolskim", realizowanego przez Gminę Olesno w partnerstwie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Opolu oraz Nadleśnictwem Olesno i przeprowadzona została z okazji Światowego Dnia Środowiska, który przypada 5 czerwca.

Wyprawa rozpoczyna się w leśnym uroczysku "Siedem Źródeł", następnie wędrujemy przez pola, łąki i tereny miejskie, w których odnaleźć można bioróżnorodność i mnóstwo ciekawostek przyrodniczych. Trasa kończy się w zespole przyrodniczo-krajobrazowym pradoliny i źródeł rzeki Stobrawy.

Książeczki do samodzielnej zabawy, mogą otrzymać wszystkie chętne osoby - do odbioru w Urządzie Miejskim w Oleśnie w Oleśnie, pokój 208.Brak opisu obrazka

Więcej o szczegółach projektu - Ochrona ekosystemów wodnych w województwie opolskim

 

 

Wersja XML