Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 

Brak opisu obrazka

Trzy przedszkola oraz jedna szkoła podstawowa z terenu Gminy Olesno otrzymały dotację celową na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami), nowych elementów wyposażenia bibliotek szkolnych oraz organizację działań promujących czytelnictwo w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego i szkoły w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Gmina Olesno otrzymała dotację celową w wysokości 18 000,00 zł.

Wykaz przedszkoli oraz szkół podstawowych, które otrzymały wsparcie:

1) Publiczne Przedszkole nr 4 w Oleśnie – 3 000,00 zł

2) Publiczne Przedszkole w Wysokiej – 1 500,00 zł

3) Publiczne Przedszkole w Bodzanowicach – 1 500,00 zł

4) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Śląskich w Oleśnie – 12 000,00 zł

 

Wkład własny Gminy Olesno do programu wynosi 20% kosztów realizacji zadań na łączną kwotę 4 500,00 zł.  

Wersja XML