Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców

Brak opisu obrazka

Gmina Olesno oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące programu Czyste Powietrze. Zaproszenie kierowane jest w szczególności do mieszkańców Olesna, Łowoszowa, Grodziska oraz wszystkich zainteresowanych.

Tematy spotkania:

- wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie mieszkańców

- dotacje do wymiany źródeł ciepła, dociepleń przegród budowlanych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej

- obowiązku złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

- indywidualne konsultacje

Spotkanie odbędzie się w dniu 26.05.2022 r. o godzinie 16:00 w Miejskich Domu Kultury w Oleśnie.

W spotkaniu uczestniczyć będą Doradcy Energetyczni - pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Spotkanie realizowane jest w ramach Programu pt. ”Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” Life 19/PL/000398-Life_AQP_Opolskie_2019” finansowanego ze środków UE w ramach Programu Life i współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wersja XML