Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ważna informacja dot. obowiązku złożenia deklaracji do CEEB

Szanowni Państwo!

W ubiegłym roku na zlecenie gminy Olesno przeprowadzana była inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników na gnojowicę oraz inwentaryzacja źródeł ciepła.

Wykonawcą inwentaryzacji była firma GOBIO – Usługi Przyrodnicze z Torunia. Zadanie było realizowane w ramach opracowania Programu Ochrony Przyrody Gminy Olesno. Ankietyzacja w tym zakresie została zakończona.

Uwaga! Złożenie ww. ankiet nie jest tożsame z obowiązkiem wypełnienia deklaracji o sposobie ogrzewania budynku do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

 

Wersja XML