Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaktualizuj swoją deklarację śmieciową

Przypominamy, że każdy właściciel nieruchomości, gdzie powstają odpady komunalne jest zobligowany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za wywóz odpadów komunalnych oraz do dokonania zmiany w już złożonej deklaracji, wynikającej ze zwiększenia lub zmniejszenia się liczby osób zamieszkałych.

Dotyczy to także konieczności zgłoszenia obywateli Ukrainy. W naszej gminie wysokość rachunku za wywóz odpadów jest uzależniona od liczby osób zamieszkałych w danym mieszkaniu.

Ulotka odpady

 

Formularz deklaracji - PDFZIII - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

Wersja XML