Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

941.800,00 zł przyznano naszej gminie na zakup 254 laptopów z oprogramowaniem dla uczniów oleskich szkół w ramach programu wsparcia rozwoju cyfrowego dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.

Ważne - po przekazaniu środków na konto gminy, przystąpimy do procedury zakupu sprzętu, następnie komputery zostaną przekazane dzieciom i młodzieży na własność.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

ppgr.png

Wersja XML