Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Hala tenisowa, lodowisko i plac zabaw - Gmina Olesno z kolejnym dofinansowaniem!

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Olesno otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO na realizację projektu pn. "Poprawa warunków jakości edukacji i sportu przedsięwzięcia mające na celu wzmocnienie infrastruktury sportowej w Oleśnie."

W ramach tego projektu wykonane zostaną 3 zadania: 

1. Modernizacja placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Oleśnie.

2. Remont lodowiska miejskiego przy ul. Kościuszki 17.

3. Budowa hali łukowej dla boiska tenisowego o nawierzchni trawiastej przy Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie. 

 

 

Łączny szacowany koszt realizacji projektu: 1.325.384,21 zł

Wartość dofinansowania: 696.713,43 zł

 

Realizacja wszystkich zadań rozpocznie się w 2022 roku.

Wersja XML