Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wniosek Gminy Olesno o powierzenie grantu na zakup 254 komputerów dla dzieci z rodzin PPGR został zaakceptowany!

Niezwłocznie po zawarciu umowy o dofinansowanie grantu przystąpimy do zakupu komputerów dla 254 uczniów z naszej Gminy.

O kolejnym etapie w sprawie powyższego grantu będziemy informować.


1460x616 grnaty ppgr.jpeg

WIĘCEJ O PROGRAMIE NA STRONIE: PPGR.GOV.PL

 

Wersja XML