Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” – w 2022 roku na terenie Gminy Olesno.

OGŁOSZENIE 

o naborze wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” – w 2022 roku na terenie Gminy Olesno.

 

Gmina Olesno planuje wystąpić o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu pn.”Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Olesno w roku 2022”, w imieniu zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy posiadają wyroby zawierające azbest i są ujęci w gminnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 85% kosztów kwalifikowanych.

Kosztami kwalifikowanymi zadania są koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej tj. poprzez sfinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.

Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub elewacyjnych posiadacz nieruchomości ponosi we własnym zakresie.

W związku z powyższym ogłasza się wstępny nabór wniosków o udzielenie dotacji na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olesno. Wnioski należy składać w terminie do dnia 28 lutego 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, na poniższym formularzu.

Wnioskodawca ubiegający się o dotację składa wniosek o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami. Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Olesno przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W przypadku, gdy wniosek Gminy nie zostanie zakwalifikowany do dofinansowania, zadanie nie będzie realizowane.

PDFWniosek o dofinansowanie.pdf
PDFzałącznik nr 6- klauzula.pdf
PDFzałącznik nr 1-ocena.pdf
PDFzałącznik nr 2-oświadczenie o tytule prawnym.pdf
PDFzałącznik nr 3-oświadczenie.pdf
PDFzałącznik nr 4-zgloszenie prac.pdf
PDFzałącznik nr 5- de minimis.pdf
 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Oleśnie – pok. 107, tel. 34 350 91 63

Wersja XML